แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
EVA แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน ท่องเที่ยวฮาวายรูปแบบใหม่ด้วยเรือสำราญ อโลฮ่าฮาวาย ดินแดนสวรรค์ Aloha !!!
คอสต้าครูซญี่ปุ่นโปรพิเศษ ท่านที่ 2 ลดทันที 5,000 บาท จนกว่าห้องจะเต็ม
ล่องเรือสำราญ ญี่ปุ่น & เกาหลีขึ้นลง Fukuoka 5nights +1hotel ...Special OFFER Japan & Korea Cruise 5 nights + 1 hotel โปรโมชั่นพิเศษ ท่านที่ 2ลด 5,000 บาท
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Antarctica &Cape Horn เที่ยวขั้วโลกใต้โดยเรือสำราญ ง่ายๆๆสบายๆๆ รับ On board Credit สูงสุดห้องละ USD300
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี ปีละ 5เที่ยว เท่านั้น สวยสุดๆๆ จองตอนนี้ รับ on board credit ใช้จ่ายบนเรือสูงสุด ท่านละ USD150
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย 7ประเทศด้วยเรือสำราญ Limited Cabin !!
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) รวม Glacier Bay ราคาถูกสุดๆๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแอนตาร์กติกา & แหลมฮอร์น เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง
 
กรุ๊ปทัวร์
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ANT ขั้วโลกใต้
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ญี่ปุ่น
ยุโรปเหนือ
อเมริกาใต้
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
ฮาวาย
 
 
คอสต้าครูซญี่ปุ่นโปรพิเศษ ท่านที่ 2 ลดทันที 5,000 บาท จนกว่าห้องจะเต็ม  
ราคาเริ่มต้นที่ 39,900  THB - ต่อท่าน
รหัสสินค้า : PCT080-1
เมือง : ฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 6  วัน
 
 
 
 

แพคเกจล่องเรือสำราญ :   โปรโมชั่นพิเศษ ท่านที่ 2 ลดทันที 5,000 บาท จนกว่าห้องจะเต็ม

รือ : คอสต้า นีโอโรแมนติก้า

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

เส้นทาง : ญี่ปุ่น & เกาหลี

 
 
วัน รายการเดินทาง
1

ฟุกุโอกะ, ญี่ปุ่น

2

ไมซุรุ, ญี่ปุ่น

3

คานาซาว่า, ญี่ปุ่น

4

ปูซาน, เกาหลีใต้

6

ฟุกุโอกะ, ญี่ปุ่น

 
   
  ประเภทห้อง
   
Costa neoRomantica
Result of an innovative total restyling project, Costa neoRomantica is a refined, prestigious and elegant ship
ตระกูลเรือ: Costa Cruises
1. Inside Cabin
2. Outside Cabin
3. Balcony Cabin
4. Mini Suite / Suite with Balcony Cabin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เดินทาง   08/07/2019  ถึง  14/07/2019 Costa neoRomantica
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน คลาสสิก) 39,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านในพรีเมี่ยม) 41,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง คลาสสิก) 43,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่างพรีเมี่ยม) 45,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง คลาสสิก) 47,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงพรีเมี่ยม) 49,900 THB
ท่านที่ 3-4 (ผู้ใหญ่) 36,900 THB
ท่านที่ 3 -4 เด็กอายุต่ำกว่า 12ปีพักกับผู้ใหญ่ 2ท่ 26,900 THB
วันที่เดินทาง   22/07/2019  ถึง  28/07/2019 Costa neoRomantica
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน คลาสสิก) 39,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน พรีเมี่ยม) 41,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง คลาสสิก) 43,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง พรีเมี่ยม) 45,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง คลาสสิก) 47,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง พรีเมี่ยม) 49,900 THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 36,900 THB
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี / 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 26,900 THB
วันที่เดินทาง   05/08/2019  ถึง  11/08/2019 Costa neoRomantica
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน คลาสสิก) 39,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านในพรีเมี่ยม) 41,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง คลาสสิก) 43,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่างพรีเมี่ยม) 45,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง คลาสสิก) 47,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงพรีเมี่ยม) 49,900 THB
ท่านที่ 3-4 (ผู้ใหญ่ ) 36,900 THB
เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน 26,900 THB
วันที่เดินทาง   19/08/2019  ถึง  25/08/2019 Costa neoRomantica
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน คลาสสิก) 39,900 THB
ท่านที่ 1-2 (ห้องพักด้านใน พรีเมี่ยม) 41,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง คลาสสิก) 43,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง พรีเมี่ยม) 45,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง คลาสสิก) 47,900 THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง พรีเมี่ยม) 49,900 THB
ท่านที่ 3 - 4 (ผู้ใหญ่) 36,900 THB
เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน (all type) 26,900 THB

 

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย Bangkok -Fukuoka- Bangkok (TG) 

- ห้องพักบนเรือ พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 4 คืน

- โรงแรมที่พัก ใน Fukuoka 1คืน รวมอาหารเช้า  

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD54  / เด็กอายุ 4-12 USD27 / เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี = ฟรี  

- วีซ่า (ถ้ามี)

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

วันเดินทาง
๋ July  2019   08-14Jul19  / 22-28Jul19
 August 2019   05-11Aug19/ 19-25Aug19

โปรโมชั่นพิเศษ ท่านที่ 2 ลดทันที 5,000 บาท จนกว่าห้องจะเต็ม

(เมื่อเข้าพักห้องเดียวกัน) 

 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173