แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Seas of Japan Spring FLowers สงกรานต์ รับฟรี 3ต่อ จองภายใน 31Oct 2019
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย 7ประเทศด้วยเรือสำราญ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle จองภายใน31ต.ค.นี้รับฟรี !! On board credit สูงสุด ท่านละ USD100 +ค่าทิปบนเรือ 7 คืน +Classic Soda Package
ล่องเรือหรูฉลองวาเลนไทน์ รอบเกาะญี่ปุ่น & ไต้หวัน เที่ยวไทเป โกเบ โอกินาว่า ชมภูเขาไฟฟูจิ จองด่วนภายใน 31ต.ค.นี้เท่านั้น
 
กรุ๊ปทัวร์
เที่ยวธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดใน Alaska ฉลองเปิดฤดูกาล โปรสุดคุ้ม จองด่วนวันนี้ถึง 5 พ.ย.62
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ ฉลองเปิดฤดูกาล โปรสุดคุ้ม จองด่วนวันนี้ถึง 5พ.ย.623
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ญี่ปุ่น
ยุโรปเหนือ
อลาสก้า
 
 
 
กรุ๊ปทัวร์
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ ฉลองเปิดฤดูกาล โปรสุดคุ้ม จองด่วนวันนี้ถึง 5พ.ย.623  
รหัสสินค้า: PGC001
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   08/05/2020  ถึง  18/05/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 129,000    THB
ท่านที 3-4 (ห้องพักด้านใน) 109,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 161,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 147,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 114,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักแบบมีระเบียง) 193,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 157,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ/(ไทเป)/ซีแอ็ตเติล/(ไทเป)/กรุงเทพฯ ชั้นนักเดินทางสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

- โรงแรมที่พักก่อน ลงเรือตามที่ระบุไว้ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน ( พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 1คืน )

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7คืน)

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่าตามที่ระบุในรายการ 

- ทิปบนเรือ/ทิปพนักงานขับรถ

- วีซ่าแคนาดา

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการไม่รวม

- วีซ่าอเมริกา

- ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3

 

การสำรองที่นั่ง 

- ส่งแฟกซ์ หรือ Email แบบฟอร์มการจอง มาได้ที่ Aurora Cruise Center

   แฟกซ์  :  02 635 2487     E-mail: contact@auroracruisecenter.com

 

เงื่อนไขการชำระเงิน (เมื่อทำการจอง)

- ชำระมัดจำท่านละ  25,000.-บาท  ภายใน 1-3วัน  หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน

- ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 75วันก่อนออกเดินทาง

*** หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีทำการจอง***

 

เงื่อนไขการยกเลิก

- ยกเลิกมากกว่า  75 วันขึ้นไป                           ชำระค่าดำเนินการ 5,000.- บาท

- ยกเลิกภายใน    74 –  61 วันก่อนเดินทาง      ไม่คืนเงินค่ามัดจำ

- ยกเลิกภายใน    60  -  29 วันก่อนเดินทาง     ชำระ  50% ของราคาเต็

- ยกเลิกภายใน    28 –  15 วันก่อนเดินทาง      ชำระ  75% ของราคาเต็ม

-  ยกเลิกภายใน             14 วันก่อนเดินทาง       ชำระ 100 % เต็ม

โปรโมชั่นสุดคุ้มรับเพิ่ม ฟรี!! Onboard Credit สูงสุดUSD 100  / unlimited soda

Fราคาโปรนี้ใช้ได้สำหรับท่านที่จองห้องพักและชำระมัดจำ ภายในวันที่ 5พ.ย.นี้เท่านั้น

Fของแถมดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ (กรณีที่ไม่ใช้ถือว่าสละสิทธิ์) และ Onboard Credit

 ที่ให้ใช้บนเรือในกรณีที่ใช้ไม่หมด ไม่สามารถขอเงินสดคืนได้


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173