แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
EVA แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน ท่องเที่ยวฮาวายรูปแบบใหม่ด้วยเรือสำราญ อโลฮ่าฮาวาย ดินแดนสวรรค์ Aloha !!!
คอสต้าครูซญี่ปุ่นโปรพิเศษ ท่านที่ 2 ลดทันที 5,000 บาท จนกว่าห้องจะเต็ม
ล่องเรือสำราญ ญี่ปุ่น & เกาหลีขึ้นลง Fukuoka 5nights +1hotel ...Special OFFER Japan & Korea Cruise 5 nights + 1 hotel โปรโมชั่นพิเศษ ท่านที่ 2ลด 5,000 บาท
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Antarctica &Cape Horn เที่ยวขั้วโลกใต้โดยเรือสำราญ ง่ายๆๆสบายๆๆ รับ On board Credit สูงสุดห้องละ USD300
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี ปีละ 5เที่ยว เท่านั้น สวยสุดๆๆ จองตอนนี้ รับ on board credit ใช้จ่ายบนเรือสูงสุด ท่านละ USD150
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย 7ประเทศด้วยเรือสำราญ Limited Cabin !!
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) รวม Glacier Bay ราคาถูกสุดๆๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแอนตาร์กติกา & แหลมฮอร์น เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง
 
กรุ๊ปทัวร์
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ANT ขั้วโลกใต้
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ญี่ปุ่น
ยุโรปเหนือ
อเมริกาใต้
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
ฮาวาย
 
 
 
กรุ๊ปทัวร์
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า  
รหัสสินค้า: PGC001
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   19/07/2019  ถึง  29/07/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 159,000    THB
ท่านที 3-4 (ห้องพักด้านใน) 139,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 208,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 193,000    THB
วันที่เดินทาง   09/08/2019  ถึง  19/08/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 159,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 139,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 208,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 193,000    THB
วันที่เดินทาง   06/09/2019  ถึง  16/09/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 152,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 137,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 194,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 178,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ/(ไทเป)/ซีแอ็ตเติล/(ไทเป)/กรุงเทพฯ ชั้นนักเดินทางสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

- โรงแรมที่พักก่อน ลงเรือตามที่ระบุไว้ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน ( พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 1คืน )

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7คืน)

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่าตามที่ระบุในรายการ 

- ทิปบนเรือ/ทิปพนักงานขับรถ

- วีซ่าแคนาดา

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการไม่รวม

- วีซ่าอเมริกา

- ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3

 

การสำรองที่นั่ง 

- ส่งแฟกซ์ หรือ Email แบบฟอร์มการจอง มาได้ที่ Aurora Cruise Center

   แฟกซ์  :  02 635 2487     E-mail: contact@auroracruisecenter.com

 

เงื่อนไขการชำระเงิน (เมื่อทำการจอง)

- ชำระมัดจำท่านละ  25,000.-บาท  ภายใน 1-3วัน  หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน

- ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 75วันก่อนออกเดินทาง

*** หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีทำการจอง***

 

เงื่อนไขการยกเลิก

- ยกเลิกมากกว่า  75 วันขึ้นไป                           ชำระค่าดำเนินการ 5,000.- บาท

- ยกเลิกภายใน    74 –  61 วันก่อนเดินทาง      ไม่คืนเงินค่ามัดจำ

- ยกเลิกภายใน    60  -  29 วันก่อนเดินทาง     ชำระ  50% ของราคาเต็

- ยกเลิกภายใน    28 –  15 วันก่อนเดินทาง      ชำระ  75% ของราคาเต็ม

-  ยกเลิกภายใน             14 วันก่อนเดินทาง       ชำระ 100 % เต็ม

กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173