แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส Super Splash SALE คุ้มค่า คุ้มราคา ล่องเรือเมดิเตอร์เรเนียน กรีซ อิตาลี่ โครเอเชีย มอนเตรเนโก
แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน ท่องเที่ยวฮาวายรูปแบบใหม่ด้วยเรือสำราญ อโลฮ่าฮาวาย ดินแดนสวรรค์ Aloha !!!
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Antarctica &Cape Horn เที่ยวขั้วโลกใต้โดยเรือสำราญ ง่ายๆๆสบายๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี ปีละ 5เที่ยว เท่านั้น สวยสุดๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย 7ประเทศด้วยเรือสำราญ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) รวม Glacier Bay ราคาถูกสุดๆๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle เส้นทางยอดนิยม
 
กรุ๊ปทัวร์
ทริปตะลุยขั้วโลกเหนือ ตามล่าหาหมีขาวและสัตว์โลกแสนน่ารัก Arctic Expidition Cruise
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ANT ขั้วโลกใต้
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ญี่ปุ่น
เม็กซิโก
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรปเหนือ
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
กรุ๊ปทัวร์
ทริปตะลุยขั้วโลกเหนือ ตามล่าหาหมีขาวและสัตว์โลกแสนน่ารัก Arctic Expidition Cruise  
รหัสสินค้า: PG001
เมือง : ออสโล - ออสโล
เส้นทาง : ขั้วโลกเหนือ
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   21/06/2019  ถึง  01/07/2019 M/V PLANCIUS
ท่านที่ 1-2 ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 350,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 ห้องพักแบบซูพีเรีย 380,000    THB
พักเดี่ยว ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 570,000    THB
พักเดี่ยว ห้องพักแบบซูพีเรีย 630,000    THB

อัตราค่าบริการรวม :

- ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย กรุงเทพฯ -ออสโล-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

- ตั๋วเครื่องบิน Scandinavia AIrlines ออสโล- ลองเยียร์บีน -ออสโล ชั้นประหยัด

- โรงแรมที่พัก 4 คืน (เมืองแกร๊บเบสตัด ,สวีเดน, 1คืน เมืองลองเยียร์บีน  2คืน และกรุงออสโล 1คืน)

- ห้องพักบนเรือ Expidition M/V Plancius พักห้องคู่แบบมีหน้าต่าง 4คืน

- อาหารทุกมื้อระหว่างอยู่บนเรือ รวมทั้งค่าบริการนำเที่ยว และการบรรยายบนเริอตลอด 5วัน 

- รถรับ-ส่ง นำเที่ยวและเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

- อาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ โดยมีอาหารมื้อพิเศษ Welcome Dinner และ M/V Plancius 

-  ทิปพนักงานบนเรือ M/V Plancius วันละไม่น้อยกว่า 10 ยูโร  x  5วัน

***  พิเศษ ***  บริการเครื่องดื่มรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกมื้ออาหาร ระหว่างที่พักบนเรือM/V Plancius และมื้ออื่นๆที่ระบุในรายการทั้งหมด 

(พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมกับทางบริษัท หรือบริษัทตัวแทนพันธมิตรเท่านั้น ) 

- หัวหน้าทัวร์ ดูแลบริการตลอดการเดินทาง 

- วีซ่าประเทศซนอร์เวย์(เชงเก้น) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

- ทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

- บริการยกกระเป๋า ณโรงแรมที่พัก

- ประกันภัยการเดินทางอุบัตติเหตุ วงเงิน 2,000000 บาท  (ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000  บาท 

บริการไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173