แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส Super Splash SALE คุ้มค่า คุ้มราคา ล่องเรือเมดิเตอร์เรเนียน กรีซ อิตาลี่ โครเอเชีย มอนเตรเนโก
EVA แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน ท่องเที่ยวฮาวายรูปแบบใหม่ด้วยเรือสำราญ อโลฮ่าฮาวาย ดินแดนสวรรค์ Aloha !!!
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Antarctica &Cape Horn เที่ยวขั้วโลกใต้โดยเรือสำราญ ง่ายๆๆสบายๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี ปีละ 5เที่ยว เท่านั้น สวยสุดๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย 7ประเทศด้วยเรือสำราญ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) รวม Glacier Bay ราคาถูกสุดๆๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle เส้นทางยอดนิยม
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแอนตาร์กติกา & แหลมฮอร์น เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง
 
กรุ๊ปทัวร์
ทริปตะลุยขั้วโลกเหนือ ตามล่าหาหมีขาวและสัตว์โลกแสนน่ารัก Arctic Expidition Cruise
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ANT ขั้วโลกใต้
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรปเหนือ
อเมริกาใต้
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
ฮาวาย
 
 
 
กรุ๊ปทัวร์
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า  
รหัสสินค้า: PGC001
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   14/06/2019  ถึง  24/06/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 159,000    THB
ท่านที่3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 139,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 208,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 193,000    THB
วันที่เดินทาง   19/07/2019  ถึง  29/07/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 159,000    THB
ท่านที 3-4 (ห้องพักด้านใน) 139,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 208,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 193,000    THB
วันที่เดินทาง   09/08/2019  ถึง  19/08/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 159,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 139,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 208,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 193,000    THB
วันที่เดินทาง   06/09/2019  ถึง  16/09/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 152,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 137,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 194,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 178,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ/(ไทเป)/ซีแอ็ตเติล/(ไทเป)/กรุงเทพฯ ชั้นนักเดินทางสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

- โรงแรมที่พักก่อน ลงเรือตามที่ระบุไว้ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน ( พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 1คืน )

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7คืน)

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่าตามที่ระบุในรายการ 

- ทิปบนเรือ/ทิปพนักงานขับรถ

- วีซ่าแคนาดา

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการไม่รวม

- วีซ่าอเมริกา

- ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3

 

การสำรองที่นั่ง 

- ส่งแฟกซ์ หรือ Email แบบฟอร์มการจอง มาได้ที่ Aurora Cruise Center

   แฟกซ์  :  02 635 2487     E-mail: contact@auroracruisecenter.com

 

เงื่อนไขการชำระเงิน (เมื่อทำการจอง)

- ชำระมัดจำท่านละ  25,000.-บาท  ภายใน 1-3วัน  หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน

- ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 75วันก่อนออกเดินทาง

*** หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีทำการจอง***

 

เงื่อนไขการยกเลิก

- ยกเลิกมากกว่า  75 วันขึ้นไป                           ชำระค่าดำเนินการ 5,000.- บาท

- ยกเลิกภายใน    74 –  61 วันก่อนเดินทาง      ไม่คืนเงินค่ามัดจำ

- ยกเลิกภายใน    60  -  29 วันก่อนเดินทาง     ชำระ  50% ของราคาเต็

- ยกเลิกภายใน    28 –  15 วันก่อนเดินทาง      ชำระ  75% ของราคาเต็ม

-  ยกเลิกภายใน             14 วันก่อนเดินทาง       ชำระ 100 % เต็ม

กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า


ทริปตะลุยขั้วโลกเหนือ ตามล่าหาหมีขาวและสัตว์โลกแสนน่ารัก Arctic Expidition Cruise  
รหัสสินค้า: PG001
เมือง : ออสโล - ออสโล
เส้นทาง : ขั้วโลกเหนือ
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   21/06/2019  ถึง  01/07/2019 M/V PLANCIUS
ท่านที่ 1-2 ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 350,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 ห้องพักแบบซูพีเรีย 380,000    THB
พักเดี่ยว ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 570,000    THB
พักเดี่ยว ห้องพักแบบซูพีเรีย 630,000    THB

อัตราค่าบริการรวม :

- ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย กรุงเทพฯ -ออสโล-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

- ตั๋วเครื่องบิน Scandinavia AIrlines ออสโล- ลองเยียร์บีน -ออสโล ชั้นประหยัด

- โรงแรมที่พัก 4 คืน (เมืองแกร๊บเบสตัด ,สวีเดน, 1คืน เมืองลองเยียร์บีน  2คืน และกรุงออสโล 1คืน)

- ห้องพักบนเรือ Expidition M/V Plancius พักห้องคู่แบบมีหน้าต่าง 4คืน

- อาหารทุกมื้อระหว่างอยู่บนเรือ รวมทั้งค่าบริการนำเที่ยว และการบรรยายบนเริอตลอด 5วัน 

- รถรับ-ส่ง นำเที่ยวและเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

- อาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ โดยมีอาหารมื้อพิเศษ Welcome Dinner และ M/V Plancius 

-  ทิปพนักงานบนเรือ M/V Plancius วันละไม่น้อยกว่า 10 ยูโร  x  5วัน

***  พิเศษ ***  บริการเครื่องดื่มรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกมื้ออาหาร ระหว่างที่พักบนเรือM/V Plancius และมื้ออื่นๆที่ระบุในรายการทั้งหมด 

(พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมกับทางบริษัท หรือบริษัทตัวแทนพันธมิตรเท่านั้น ) 

- หัวหน้าทัวร์ ดูแลบริการตลอดการเดินทาง 

- วีซ่าประเทศซนอร์เวย์(เชงเก้น) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

- ทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

- บริการยกกระเป๋า ณโรงแรมที่พัก

- ประกันภัยการเดินทางอุบัตติเหตุ วงเงิน 2,000000 บาท  (ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000  บาท 

บริการไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173