แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส Super Splash SALE คุ้มค่า คุ้มราคา ล่องเรือเมดิเตอร์เรเนียน กรีซ อิตาลี่ โครเอเชีย มอนเตรเนโก
แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน อโลฮ่าฮาวาย ดินแดนสวรรค์ Aloha !!!
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน FREE AT SEA Promotion !!
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า ( Northbound) เส้นทางสวย เรือใหม่
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) รวม Glacier Bay ราคาถูกสุดๆๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle
 
กรุ๊ปทัวร์
ทริปตะลุยขั้วโลกเหนือ ตามล่าหาหมีขาวและสัตว์โลกแสนน่ารัก Arctic Expidition Cruise
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ญี่ปุ่น
เม็กซิโก
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
กรุ๊ปทัวร์
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า  
รหัสสินค้า: PGC001
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   10/05/2019  ถึง  20/05/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 137,000    THB
ท่านที่3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 122,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 175,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 159,000    THB
วันที่เดินทาง   14/06/2019  ถึง  24/06/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 149,000    THB
ท่านที่3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 129,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 198,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 183,000    THB
วันที่เดินทาง   19/07/2019  ถึง  29/07/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 149,000    THB
ท่านที 3-4 (ห้องพักด้านใน) 129,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 198,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 183,000    THB
วันที่เดินทาง   09/08/2019  ถึง  19/08/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 149,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 129,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 198,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 183,000    THB
วันที่เดินทาง   06/09/2019  ถึง  16/09/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 142,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 127,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 184,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 168,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ/(ไทเป)/ซีแอ็ตเติล/(ไทเป)/กรุงเทพฯ ชั้นนักเดินทางสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

- โรงแรมที่พักก่อน ลงเรือตามที่ระบุไว้ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน ( พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 1คืน )

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7คืน)

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่าตามที่ระบุในรายการ 

- ทิปบนเรือ/ทิปพนักงานขับรถ

- วีซ่าแคนาดา

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการไม่รวม

- วีซ่าอเมริกา

- ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3

 

การสำรองที่นั่ง 

- ส่งแฟกซ์ หรือ Email แบบฟอร์มการจอง มาได้ที่ Aurora Cruise Center

   แฟกซ์  :  02 635 2487     E-mail: contact@auroracruisecenter.com

 

เงื่อนไขการชำระเงิน (เมื่อทำการจอง)

- ชำระมัดจำท่านละ  25,000.-บาท  ภายใน 1-3วัน  หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน

- ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 75วันก่อนออกเดินทาง

*** หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีทำการจอง***

 

เงื่อนไขการยกเลิก

- ยกเลิกมากกว่า  75 วันขึ้นไป                           ชำระค่าดำเนินการ 5,000.- บาท

- ยกเลิกภายใน    74 –  61 วันก่อนเดินทาง      ไม่คืนเงินค่ามัดจำ

- ยกเลิกภายใน    60  -  29 วันก่อนเดินทาง     ชำระ  50% ของราคาเต็

- ยกเลิกภายใน    28 –  15 วันก่อนเดินทาง      ชำระ  75% ของราคาเต็ม

-  ยกเลิกภายใน             14 วันก่อนเดินทาง       ชำระ 100 % เต็ม

กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า


ทริปตะลุยขั้วโลกเหนือ ตามล่าหาหมีขาวและสัตว์โลกแสนน่ารัก Arctic Expidition Cruise  
รหัสสินค้า: PG001
เมือง : ออสโล - ออสโล
เส้นทาง : ขั้วโลกเหนือ
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   21/06/2019  ถึง  01/07/2019 M/V PLANCIUS
ท่านที่ 1-2 ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 350,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 ห้องพักแบบซูพีเรีย 380,000    THB
พักเดี่ยว ห้องพักแบบมีหน้าต่าง 570,000    THB
พักเดี่ยว ห้องพักแบบซูพีเรีย 630,000    THB

อัตราค่าบริการรวม :

- ตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย กรุงเทพฯ -ออสโล-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

- ตั๋วเครื่องบิน Scandinavia AIrlines ออสโล- ลองเยียร์บีน -ออสโล ชั้นประหยัด

- โรงแรมที่พัก 4 คืน (เมืองแกร๊บเบสตัด ,สวีเดน, 1คืน เมืองลองเยียร์บีน  2คืน และกรุงออสโล 1คืน)

- ห้องพักบนเรือ Expidition M/V Plancius พักห้องคู่แบบมีหน้าต่าง 4คืน

- อาหารทุกมื้อระหว่างอยู่บนเรือ รวมทั้งค่าบริการนำเที่ยว และการบรรยายบนเริอตลอด 5วัน 

- รถรับ-ส่ง นำเที่ยวและเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

- อาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ โดยมีอาหารมื้อพิเศษ Welcome Dinner และ M/V Plancius 

***  พิเศษ ***  บริการเครื่องดื่มรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกมื้ออาหาร ระหว่างที่พักบนเรือM/V Plancius และมื้ออื่นๆที่ระบุในรายการทั้งหมด 

(พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมกับทางบริษัท หรือบริษัทตัวแทนพันธมิตรเท่านั้น ) 

- หัวหน้าทัวร์ ดูแลบริการตลอดการเดินทาง 

- วีซ่าประเทศซนอร์เวย์(เชงเก้น) สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

- ทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

- บริการยกกระเป๋า ณโรงแรมที่พัก

- ประกันภัยการเดินทางอุบัตติเหตุ วงเงิน 2,000000 บาท  (ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000  บาท 

บริการไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปพนักงานบนเรือ M/V Plancius วันละไม่น้อยกว่า 10 ยูโร  x  5วัน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173