แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
ล่องเรือสำราญ Eastern Caribbean Sky Princess เปิดตัว ครั้งแรก October 2019 !! จองตอนนี้ รับ Premier Beverage Package Promotion !!!!!
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี ปีละ 5เที่ยว เท่านั้น สวยสุดๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ เวลาที่ดีที่สุดในการไปเที่ยวทะเล และฤดูแห่งผลไม้
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..
ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน Sky Princess ฉลองเรืออัจฉริยะลำใหม่ สุดทันสมัย เทคโนโลยี่ล้ำ เปิดตัวครั้งแรก ตุลาคม 2019 นี้
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) ราคาถูกสุดๆๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle เส้นทางยอดนิยม
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแอนตาร์กติกา & แหลมฮอร์น เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง
ล่องเรือสำราญเส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน Adriatic &Aegean Allure (เวนิช-เอเธนส์) โดยเรือ Oceania Premium Cruiseline
 
กรุ๊ปทัวร์
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ กรุ๊ปสุดท้ายของฤดูกาลนี้
 
แพ็คเกจล่องเรือ
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ทะเลแคริบเบียน
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
อเมริกาใต้
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
กรุ๊ปทัวร์
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ กรุ๊ปสุดท้ายของฤดูกาลนี้  
รหัสสินค้า: PGC001
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   06/09/2019  ถึง  16/09/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 152,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 137,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 194,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 178,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ/(ไทเป)/ซีแอ็ตเติล/(ไทเป)/กรุงเทพฯ ชั้นนักเดินทางสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

- โรงแรมที่พักก่อน ลงเรือตามที่ระบุไว้ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน ( พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 1คืน )

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7คืน)

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่าตามที่ระบุในรายการ 

- ทิปบนเรือ/ทิปพนักงานขับรถ

- วีซ่าแคนาดา

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการจากเมืองไทย ดูแลตลอดการเดินทาง

 

ค่าบริการไม่รวม

- วีซ่าอเมริกา

- ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3

 

การสำรองที่นั่ง 

- ส่งแฟกซ์ หรือ Email แบบฟอร์มการจอง มาได้ที่ Aurora Cruise Center

   แฟกซ์  :  02 635 2487     E-mail: contact@auroracruisecenter.com

 

เงื่อนไขการชำระเงิน (เมื่อทำการจอง)

- ชำระมัดจำท่านละ  25,000.-บาท  ภายใน 1-3วัน  หลังจากห้องพักได้รับการยืนยัน

- ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 75วันก่อนออกเดินทาง

*** หากระยะเวลาในการจองน้อยกว่า 75วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอเรียกเก็บยอดทั้งหมดทันทีทำการจอง***

 

เงื่อนไขการยกเลิก

- ยกเลิกมากกว่า  75 วันขึ้นไป                           ชำระค่าดำเนินการ 5,000.- บาท

- ยกเลิกภายใน    74 –  61 วันก่อนเดินทาง      ไม่คืนเงินค่ามัดจำ

- ยกเลิกภายใน    60  -  29 วันก่อนเดินทาง     ชำระ  50% ของราคาเต็

- ยกเลิกภายใน    28 –  15 วันก่อนเดินทาง      ชำระ  75% ของราคาเต็ม

-  ยกเลิกภายใน             14 วันก่อนเดินทาง       ชำระ 100 % เต็ม

กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173