แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Seas of Japan Spring FLowers สงกรานต์ รับฟรี 3ต่อ จองภายใน 31Oct 2019
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย 7ประเทศด้วยเรือสำราญ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle จองภายใน31ต.ค.นี้รับฟรี !! On board credit สูงสุด ท่านละ USD100 +ค่าทิปบนเรือ 7 คืน +Classic Soda Package
ล่องเรือหรูฉลองวาเลนไทน์ รอบเกาะญี่ปุ่น & ไต้หวัน เที่ยวไทเป โกเบ โอกินาว่า ชมภูเขาไฟฟูจิ จองด่วนภายใน 31ต.ค.นี้เท่านั้น
 
กรุ๊ปทัวร์
เที่ยวธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดใน Alaska ฉลองเปิดฤดูกาล โปรสุดคุ้ม จองด่วนวันนี้ถึง 5 พ.ย.62
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ ฉลองเปิดฤดูกาล โปรสุดคุ้ม จองด่วนวันนี้ถึง 5พ.ย.623
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ญี่ปุ่น
ยุโรปเหนือ
อลาสก้า
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ล่องเรือหรูฉลองวาเลนไทน์ รอบเกาะญี่ปุ่น & ไต้หวัน เที่ยวไทเป โกเบ โอกินาว่า ชมภูเขาไฟฟูจิ จองด่วนภายใน 31ต.ค.นี้เท่านั้น  
รหัสสินค้า: PGSA003
เมือง : โตเกียว - โตเกียว
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   11/02/2020  ถึง  20/02/2020   Diamond Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 55,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 76,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 88,800    THB
วันที่เดินทาง   11/02/2020  ถึง  20/02/2020 Diamond Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 59,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 81,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 94,900    THB

ค่าบริการรวม 

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทย รวมภาษีสนามบิน

- ห้องพักส่วนตัวบนเรือ/ คืน รวมภาษีท่าเรือ

- อาหารทุกมื้อบนเรือ 

- รถรับ-ส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน) 

- ประกันการเดินทาง 

PACK  1

รับฟรี    ห้องพัก แบบไม่มีหน้าต่าง =>  ห้องอาหารพิเศษ 

รับฟรี    ห้องพักแบบมีระเบียง        =>  Ultimate Balcony DInner for TWO

รับaiu   ON BOARD CREDIT ท่านละ USD50  สำหรับ 2 ท่าน 

 

PACK 2  

ค่าทิปบนเรือ USD116  สสำหรับห้องไม่มีหน้าต่าง และห้องมีระเบียง  / USD124  สำหรับห้อง MINI SUITE

รับ Classic SODA PACKAGE 8 คืน

รับ ON BOARD CREDIT สูงสุด ท่านละ USD50  สำหรับห้องไม่มีหน้าต่าง 

รับ ON BOARD CREDIT สูงสุด ท่านละ USD100  สำหรับห้องมีระเบียงขึ้น 

 

 


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle จองภายใน31ต.ค.นี้รับฟรี !! On board credit สูงสุด ท่านละ USD100 +ค่าทิปบนเรือ 7 คืน +Classic Soda Package  
รหัสสินค้า: PPC039
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   15/05/2020  ถึง  25/05/2020   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 77,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 90,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 102,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 114,000    THB
วันที่เดินทาง   22/05/2020  ถึง  01/06/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 77,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 90,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 104,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 116,000    THB
วันที่เดินทาง   05/06/2020  ถึง  15/06/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 82,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 95,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 111,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 127,500    THB
วันที่เดินทาง   12/06/2020  ถึง  22/06/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 97,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 132,500    THB
วันที่เดินทาง   19/06/2020  ถึง  29/06/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 86,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 110,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 129,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 142,000    THB
วันที่เดินทาง   03/07/2020  ถึง  13/07/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 89,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 112,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 128,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 143,000    THB
วันที่เดินทาง   10/07/2020  ถึง  20/07/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 85,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 106,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 135,000    THB
วันที่เดินทาง   17/07/2020  ถึง  27/07/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 88,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 111,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 129,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 141,000    THB

 

ค่าบริการรวม       

- ห้องพักบนเรือ พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน อีวีอีแอร์ (BR)  

- รถรับ สนามบิน -ท่าเรือ-สนามบิน (เฉพาะวันที่ ขึ้น -ลงเรือ เท่านั้น 

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เส้นทางยอดนิยมตลอดกาล  

จองและจ่ายเงินภายใน 31 ตุลาคม 2562 นี้    รับฟรี !!!

  1. On board credit สูงสุด ท่านละ USD100
  2. ค่าทิปบนเรือ 7 คืน
  3. Classic Soda Package  7คืน 


ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Seas of Japan Spring FLowers สงกรานต์ รับฟรี 3ต่อ จองภายใน 31Oct 2019  
รหัสสินค้า: PPC037-1
เมือง : โตเกียว - โตเกียว
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
วันที่เดินทาง   10/04/2020  ถึง  21/04/2020   Diamond Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่างfully obstuct)) 87,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 130,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 138,000    THB
ท่านที่ 3-4 (All Type) 44,900    THB

 

Package Included :

-  9Nights cruise accommodation (twin sharing) 

- TIp on board USD130.50 per person for inside & outside  /Balcony ,Mini suite & suites USD139.50per person

-   Credit on board USD 50 per person for inside &outside / Balcony ,mini site and suite USD100 per person \

-   Air ticket economy class round trip BKK - TOKYO- BKK with fuel surcharge and tax 

 -  Classic Soda Package for  9 nights

 

Package Excluded 

-   Transfer

-   Personal Expenses

-   Shore Excursions

-   Speacialty Restaurant 

จองภายใน 31 ต.ค.นี้ รับฟรี 3 ต่อทันที 

-  ฟรี ค่า Tip บนเรือ 9 คืน  มูลค่าสูงสุด USD 139.50  ต่อท่าน 

-  ฟรี  On board Credit   USD50 ต่อท่าน ( inside & outside)  /  USD100 ต่อท่าน ( balcony ,minisuite & suites  

-  ฟรี Classic Soda Package ตลอด9 คืน  


ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย เที่ยวสแกนดิเนเวีย 7ประเทศด้วยเรือสำราญ  
รหัสสินค้า: PPC014
เมือง : โคเปนเฮเกน - โคเปนเฮเกน
เส้นทาง : ยุโรปเหนือ
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   25/04/2020  ถึง  07/05/2020   Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 100,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 135,000    THB
วันที่เดินทาง   06/05/2020  ถึง  18/05/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 105,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 118,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 139,000    THB
วันที่เดินทาง   17/05/2020  ถึง  29/05/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 110,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 123,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 148,000    THB
วันที่เดินทาง   28/05/2020  ถึง  09/06/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 110,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 123,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 148,000    THB
วันที่เดินทาง   08/06/2020  ถึง  20/06/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 111,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 127,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 157,500    THB
วันที่เดินทาง   19/06/2020  ถึง  01/07/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 113,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 127,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 159,000    THB
วันที่เดินทาง   30/06/2020  ถึง  12/07/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 112,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 133,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 159,000    THB
วันที่เดินทาง   11/07/2020  ถึง  23/07/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 113,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 127,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 159,000    THB
วันที่เดินทาง   02/08/2020  ถึง  14/08/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 110,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 131,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 160,000    THB
วันที่เดินทาง   13/08/2020  ถึง  25/08/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 103,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 153,000    THB

ค่าบริการรวม  เที่ยวสแกนดิเนเวีย 7ประเทศด้วยเรือสำราญ  
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG) 
- ห้องพักบนเรือ  พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 11 คืน 
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
- รถรับสนามบิน-ท่าเรือ -สนามบิน  เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า   
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

Flight Details TG

TG950   BKK-COPENHAGEN    01.20-07.40   

TG951   COPENHAGEN -BKK   14.25-06.00+1   

 

จองภายใน  31 ต.ค. นี้ รับฟรี  !!!!!

  • ฟรีค่าทิปบนเรือ 11 คืน
  • ฟรีClassic Soda Package  11 คืน
  • ฟรี On board Creditท่านละ USD   75 (Inside)   /ท่านละ USD150(Balcony ,Mini –Suite & Suites)   

 


       


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173