แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส
แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน
แม๊กซิโก
ล่องเรือสำราญ ไทเป & ญี่ปุ่น (ราคาพิเศษ)
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 5คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 7คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน สงกรานต์เรือใหม่ล่าสุด Majestic Princess
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน สุดคุ้ม
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ เรือใหม่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐโดมินิกัน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย
 
กรุ๊ปทัวร์
เร็วๆนี้
 
แพ็คเกจล่องเรือ
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ญี่ปุ่น
ทะเลแคริบเบียน
เม็กซิโก
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรปเหนือ
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ล่องเรือสำราญ ไทเป & ญี่ปุ่น (ราคาพิเศษ)  
รหัสสินค้า: PPC080-2
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
วันที่เดินทาง   16/04/2018  ถึง  21/04/2018   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 46,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 50,300    THB
วันที่เดินทาง   30/04/2018  ถึง  05/05/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 46,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 50,300    THB
วันที่เดินทาง   07/05/2018  ถึง  12/05/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 46,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 50,300    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 4 คืน) 

- โรงแรม 1 คืนก่อนลงเรือ พร้อมอาหารเช้า

- ทัวร์ก่อนลงเรือที่ไต้หวัน

- ทัวร์หลังจากลงเรือที่ไต้หวัน

- รถรับส่ง / สนามบินไปโรงแรม, โรงแรมไปท่าเรือ, ท่าเรือไปสนามบิน

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

ทิปบนเรือ 54.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อท่าน

- วีซ่า

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 5คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป  
รหัสสินค้า: PPC080
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
วันที่เดินทาง   06/07/2018  ถึง  12/07/2018   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 50,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 54,300    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 5 คืน) 

- โรงแรม 1 คืนก่อนลงเรือพร้อมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)

- ทัวร์ก่อนลงเรือที่ไต้หวัน

- ทัวร์หลิงจากลงเรือที่ไต้หวัน

- รถรับส่ง / สนามบินไปโรงแรม, โรงแรมไปท่าเรือ, ท่าเรือไปสนามบิน

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

ทิปบนเรือ 67.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อท่าน

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน สุดคุ้ม  
รหัสสินค้า: PPC080-3
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   29/05/2018  ถึง  05/06/2018   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 54,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 58,300    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 6 คืน) 

- โรงแรม 1 คืนก่อนลงเรือพร้อมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)

- ทัวร์ก่อนลงเรือที่ไต้หวัน

- ทัวร์หลิงจากลงเรือที่ไต้หวัน

- รถรับส่ง / สนามบินไปโรงแรม, โรงแรมไปท่าเรือ, ท่าเรือไปสนามบิน

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ทิปบนเรือ 81 เหรียญสหรัฐฯ ต่อท่าน

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน สงกรานต์เรือใหม่ล่าสุด Majestic Princess  
รหัสสินค้า: PPC080-1
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
วันที่เดินทาง   11/04/2018  ถึง  17/04/2018   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 54,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 58,300    THB
วันที่เดินทาง   11/04/2018  ถึง  18/04/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 57,300    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 60,800    THB

 

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 6คืน) 

- รถรับส่ง / สนามบินไปท่าเรือ, ท่าเรือไปสนามบิน

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ทิปบนเรือ USD81 เหรียญสหรัฐ ต่อท่าน 

- วีซ่า

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


หมายเหตุ : สิทธิพิเศษ  เที่ยวไต้หวัน เพิ่ม 1 คืน เพียงท่านละ  2,500  บาท รวมโรงแรม อาหารกลางวันและอาหารเช้า  ทัวร์ และช้อปปิ้ง 


ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 7คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป  
รหัสสินค้า: PPC080-4
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   22/06/2018  ถึง  30/06/2018   Sapphire Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 58,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 62,300    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 7 คืน) 

- โรงแรม 1 คืนก่อนลงเรือพร้อมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)

- ทัวร์ก่อนลงเรือที่ไต้หวัน

- ทัวร์หลิงจากลงเรือที่ไต้หวัน

- รถรับส่ง / สนามบินไปโรงแรม, โรงแรมไปท่าเรือ, ท่าเรือไปสนามบิน

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ทิปบนเรือ 94.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อท่าน

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%แม๊กซิโก  
รหัสสินค้า: PPC049
เมือง : ลอสแองเจลิส - ลอสแองเจลิส
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   26/10/2018  ถึง  05/11/2018   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 56,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 65,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 73,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 77,500    THB
วันที่เดินทาง   16/11/2018  ถึง  26/11/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 64,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 77,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 103,500    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน เอวาแอร์ (BR)
- ห้องพักบนเรือแบบมีระเบียง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐโดมินิกัน  
รหัสสินค้า: PPC050
เมือง : ฟอร์ด ลอเดอร์เดล - ฟอร์ด ลอเดอร์เดล
เส้นทาง : ทะเลแคริบเบียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   25/05/2018  ถึง  04/06/2018   Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 71,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 80,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 91,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 109,000    THB
วันที่เดินทาง   08/06/2018  ถึง  18/06/2018 Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 112,500    THB
วันที่เดินทาง   22/06/2018  ถึง  02/07/2018 Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 88,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 105,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 122,000    THB
วันที่เดินทาง   06/07/2018  ถึง  16/07/2018 Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 92,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 109,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 126,000    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน อีวีเอแอร์ (BR)

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง รวม 7 คืน)

- ภาษีสนามบิน

- ทิปบนเรือ

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าวีซ่า

- รถรับ - ส่ง

- ทัวร์บนฝั่งในขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส  
รหัสสินค้า: PNL009
เมือง : เวนิส - เวนิส
เส้นทาง : ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   04/08/2018  ถึง  13/08/2018   Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 73,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 85,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 98,500    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
วันที่เดินทาง   11/08/2018  ถึง  20/08/2018 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 77,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 84,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 106,600    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
วันที่เดินทาง   18/08/2018  ถึง  27/08/2018 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 103,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน ลุฟต์ฮันซา แอร์ไลน์ส (LH)
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ เรือใหม่ล่าสุด  
รหัสสินค้า: PPC001
เมือง : ซิดนีย์ - ซิดนีย์
เส้นทาง : ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   26/09/2018  ถึง  11/10/2018   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 75,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 109,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 116,500    THB
วันที่เดินทาง   04/11/2018  ถึง  19/11/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 82,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 109,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 116,500    THB
วันที่เดินทาง   29/12/2018  ถึง  12/01/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 89,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 118,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 126,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 149,500    THB
วันที่เดินทาง   11/01/2019  ถึง  26/01/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 90,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 116,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 125,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 133,500    THB

 

ค่าบริการรวม

- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 13 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง BKK - SYDNEY - BKK สายการบิน Emirates Airlines (EK) และ Qantas QF)

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 

- รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์  
รหัสสินค้า: PPC033
เมือง : นิวยอร์ค - นิวยอร์ค
เส้นทาง : แคนาดา & นิว อิงแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   21/09/2018  ถึง  01/10/2018   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 82,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 108,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 117,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 146,500    THB
วันที่เดินทาง   28/09/2018  ถึง  08/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 107,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 109,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 143,000    THB
วันที่เดินทาง   05/10/2018  ถึง  15/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 107,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 109,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 143,000    THB
วันที่เดินทาง   12/10/2018  ถึง  22/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 88,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 115,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 117,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 153,000    THB
วันที่เดินทาง   19/10/2018  ถึง  29/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 87,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 115,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 151,000    THB
ค่าบริการรวม
- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน เอมิเรตส์( EK)
- รถรับ สนามบิน- ท่าเรือ-สนามบิน (เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


    
Instant Confirmation
1 | 2
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173