แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส Super Splash SALE
แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน
แม๊กซิโก
ล่องเรือแม่น้ำเส้นทางดานูป ดรีม 9คืนลด 50%
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Western Mediterranean
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ ฉลองปีใหม่....ห้องจำนวนจำกัด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน FREE AT SEA Promotion
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย จำนวนจำกัด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสิงคโปร์_แหลมฉบัง สงกรานต์ 2019 เรือใหม่ใหญ่สุด Costa Venezia
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแหลมฉบัง-เวียดนาม-เซินเจิ้น-ฮ่องกง สงกรานต์ 2019 เรือใหม่ใหญ่สุด Costa Venezia
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า ( Northbound)
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์)
ล่องเรือสำราญเส้นทาง Cuba ขึ้นลง Miami
ล่องเรือสำราญเส้นทาง โอซาก้า-นาโกยา-โอกินาวา คนที่2 ลด50%
 
กรุ๊ปทัวร์
เร็วๆนี้
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ญี่ปุ่น
ดานูบดรีม
ทะเลแคริบเบียน
ทะเลแคริบเบียนเหนือ
เม็กซิโก
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรปเหนือ
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
เอเชีย
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสิงคโปร์_แหลมฉบัง สงกรานต์ 2019 เรือใหม่ใหญ่สุด Costa Venezia  
รหัสสินค้า: PCT101
เมือง : สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
เส้นทาง : เอเชีย
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
วันที่เดินทาง   13/04/2019  ถึง  17/04/2019   Cost Venezia
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 26,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 32,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 36,500    THB
ท่านที่ 3-4 20,000    THB
เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน 13,000    THB

อัตราค่าบริการรวม 

-   ตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักเดินทาง เที่ยวเดียว กรุงเทพฯ- สิงคโปร์ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์

-   ห้องพักบนเรือ 7คืน

-    ภาษีท่าเรือ/ ค่าประกันบนเรือ

-    อาหารทุกมื้อ ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ 

-    รถรับจากท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ (เวลาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

เงื่อนไขการชำระเงิน 

-  ชำระมัดจำท่่านละ 12,000    บาท ภายใน 1-3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก

-  ชำระส่วนที่เหลือภายใน 75 วันก่อนการเดินทาง  


ล่องเรือสำราญ เส้นทางแหลมฉบัง-เวียดนาม-เซินเจิ้น-ฮ่องกง สงกรานต์ 2019 เรือใหม่ใหญ่สุด Costa Venezia  
รหัสสินค้า: PCT100
เมือง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
เส้นทาง : เอเชีย
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   17/04/2019  ถึง  24/04/2019   Cost Venezia
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 39,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 51,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 59,500    THB
ท่านที่ 3 - 4 31,000    THB
เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน 17,000    THB

อัตราค่าบริการรวม  ฟรี !!  เงินเครดิต 100 USD/ ห้อง (ห้องมีหน้าต่าง หรือมีระเบียง  + ฟรีรถรับจากกรุงเทพฯถึงท่าเรือแหลมฉบัง + ฟรี ค่าเรือสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12ปี  

- ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว  Hong Kong -BKK สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิด ( CX) 

-  ห้องพักบนเรือ 7 คืน

-  ค่ารถรับจากกรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง (จุดรับและวลาเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)

-  อาหารทุกมื้อบนเรือยกเว้นห้องอาหารพิเศษ 

-  วีซ่าท่องเที่ยวจีน  1ครั้ง  (ยื่นธรรมดา)

-  ภาษีท่าเรือและค่าประกันบนเรือ

เงื่อนไขการชำระเงิน 

1. ชำระมัดจำท่านละ 15,000  บาท ภายใน 1-3 วัน หลังจากที่ได้รับการยืนยันห้องพัก

2. ชำระส่วนที่เหลือภายใน 75 วันก่อนการเดินทาง 


แม๊กซิโก  
รหัสสินค้า: PPC049
เมือง : ลอสแองเจลิส - ลอสแองเจลิส
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   26/10/2018  ถึง  05/11/2018   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 58,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 67,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 74,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 91,500    THB
วันที่เดินทาง   16/11/2018  ถึง  26/11/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 64,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 77,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 99,900    THB
วันที่เดินทาง   23/11/2018  ถึง  03/12/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 54,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 58,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 71,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 86,500    THB
วันที่เดินทาง   30/11/2018  ถึง  10/12/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 64,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 69,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 75,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 84,500    THB
วันที่เดินทาง   07/12/2018  ถึง  17/12/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 58,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 62,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 70,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 81,000    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน เอวาแอร์ (BR) และคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) ตามระบุ
- ห้องพักบนเรือแบบมีระเบียง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญเส้นทาง โอซาก้า-นาโกยา-โอกินาวา คนที่2 ลด50%  
รหัสสินค้า: PGSA001
เมือง : โตเกียว - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
วันที่เดินทาง   04/11/2018  ถึง  10/11/2018   Diamond Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 58,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 83,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 77,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 93,000    THB

อัตราค่าบริการรวม  คนที่2ลด 50%    **  ท่านที่ 2ลด 50%   สำหรับ Inside & Balcony **  จองก่อน 19 ก.ค.61 ** 

-  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย 

-  ห้องพักบนเรือ 5 คืน 

-  อาหารทุกมื้อบนเรือ ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ  

-  รถรับส่งสนามบิน -ท่าเรือ-สนามบิน 

-  ประกันการเดินทาง

-  ภาษีสนามบิน/ ภาษีท่าเรือ


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์)  
รหัสสินค้า: PPC039-2.1
เมือง : แวนคูเวอร์ - แวนคูเวอร์
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   30/04/2019  ถึง  10/05/2019   Island Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 71,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 86,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 99,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 106,000    THB
วันที่เดินทาง   06/05/2019  ถึง  16/05/2019 Island Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 76,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 88,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 102,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 107,500    THB
วันที่เดินทาง   07/05/2019  ถึง  17/05/2019 Island Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 75,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 89,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 103,000    THB

ค่าบริการรวม   ( On board สูงสุด ท่านละ USD100  เฉพาะ sailing ** )

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) / 

- ที่พักก่อนลงเรือ 1คืนที่ Vancouver Airport (พัก 2ท่านต่อ 1ห้อง) 

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

**Sailing  :  30Apr  -10May2019       Island Princess **

**             :  06May- 16Mau2019       Golden Princes **

**             :   07May-17May2019       Coral  Princess **     


ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Western Mediterranean  
รหัสสินค้า: PNL020
เมือง : บาร์เซโลน่า - บาร์เซโลน่า
เส้นทาง : ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   20/10/2018  ถึง  29/10/2018   Norwegian Epic
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 81,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 89,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 87,000    THB
วันที่เดินทาง   27/10/2018  ถึง  05/11/2018 Norwegian Epic
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 72,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 86,500    THB

อัตราค่าบริการรวม 

-  ห้องพักบนเรือ 7คืน 

-  ค่าตั๋วเครื่องบืน ไป-กลับสายการบิน Lufhansa German AIrlines & Swiss International Airlines (LH &LX) 

-   ภาษีสนามบิน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / ภาษีท่าเรือ / ทิปบนเรือ 

  


ล่องเรือสำราญ เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน FREE AT SEA Promotion  
รหัสสินค้า: PNL002
เมือง : โรม - โรม
เส้นทาง : ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
วันที่เดินทาง   14/05/2019  ถึง  23/05/2019   Norwegian Epic
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 91,000    THB
ท่านที่ 3 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 49,500    THB
วันที่เดินทาง   21/05/2019  ถึง  30/05/2019 Norwegian Epic
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 76,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 91,500    THB
ท่านที่ 3 (ห้องพักด้านใน &ห้องพักมีระเบียง) 49,500    THB
วันที่เดินทาง   28/05/2019  ถึง  06/06/2019 Norwegian Epic
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 91,000    THB
ท่านที่ 3 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 49,500    THB

 

ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์  (EY)
- ห้องพักบนเรือ  (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน  / ทิปบนเรือ 
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
 

ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า ( Northbound)  
รหัสสินค้า: PPC039-2
เมือง : แวนคูเวอร์ - แองเคอเรจ
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   10/05/2019  ถึง  20/05/2019   Royal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 78,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 107,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 119,500    THB
วันที่เดินทาง   24/05/2019  ถึง  03/06/2019 Royal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 90,600    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 123,600    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 135,600    THB
วันที่เดินทาง   07/06/2019  ถึง  17/06/2019 Royal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 93,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 129,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 141,000    THB

ค่าบริการ  On Board Credit * Inside USD50 per person ** / Balcony  & Mini Suite  USD100 per person ** first come first serve 

- ห้องพักบนเรือ  พัก2 ท่าน ต่อ 1ห้อง 7คืน 

- ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - แวนคูเวอร์// แองคอเรจ- กรุงเทพ สายการบิน อีวีเอแอร์ และอลาสก้าแอร์ไลน์ 

- โรงแรมที่พัก1คืน พัก 2ท่านต่อ1ห้อง (ไม่รวมอาหารเช้า)

- รถรับจากท่าเรือ-สนามบิน วันลงเรือเท่านั้น

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ


ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน  
รหัสสินค้า: PPC050
เมือง : ฟอร์ด ลอเดอร์เดล - ฟอร์ด ลอเดอร์เดล
เส้นทาง : ทะเลแคริบเบียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   24/11/2018  ถึง  04/12/2018   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 87,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 95,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 99,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 107,000    THB
วันที่เดินทาง   08/12/2018  ถึง  18/12/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 86,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 91,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 93,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 108,500    THB
วันที่เดินทาง   22/12/2018  ถึง  01/01/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 99,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 120,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 124,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 143,000    THB
วันที่เดินทาง   02/02/2019  ถึง  12/02/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 94,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 97,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 125,500    THB
วันที่เดินทาง   30/03/2019  ถึง  09/04/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 99,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 115,500    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน EMIRATES (EK)

- ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง รวม 7 คืน)  / รถรับสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าวีซ่า  /ทิปบนเรือ

- ทัวร์บนฝั่งในขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ ฉลองปีใหม่....ห้องจำนวนจำกัด  
รหัสสินค้า: PPC001
เมือง : ซิดนีย์ - ซิดนีย์
เส้นทาง : ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   29/12/2018  ถึง  13/01/2019   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 90,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 107,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 121,000    THB
วันที่เดินทาง   11/01/2019  ถึง  26/01/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 103,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 127,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 147,500    THB
วันที่เดินทาง   12/03/2019  ถึง  27/03/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 96,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 120,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 138,500    THB

 

ค่าบริการรวม  **  ฉลองปีใหม่............ห้องจำนวนจำกัด

- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 13 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง BKK - SYDNEY - BKK สายการบิน Emirates  (EK) และ Qantas (QF) ตามระบุ 

- รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน  (เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ

 

ค่าบริการไม่รวม

- ทิปบนเรือ 

ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%    
Instant Confirmation
1 | 2
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173