แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส Super Splash SALE คุ้มค่า คุ้มราคา ล่องเรือเมดิเตอร์เรเนียน กรีซ อิตาลี่ โครเอเชีย มอนเตรเนโก
แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน อโลฮ่าฮาวาย ดินแดนสวรรค์ Aloha !!!
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน FREE AT SEA Promotion !!
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า ( Northbound) เส้นทางสวย เรือใหม่
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) รวม Glacier Bay ราคาถูกสุดๆๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle
 
กรุ๊ปทัวร์
ทริปตะลุยขั้วโลกเหนือ ตามล่าหาหมีขาวและสัตว์โลกแสนน่ารัก Arctic Expidition Cruise
Alaska Inside Passage Round trip SEATTLE กรุ๊ป มีหัวหน้าทัวร์ 5รอบพิเศษตลอดปี 2019 เยือนธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ญี่ปุ่น
เม็กซิโก
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น เกาหลี ขึ้น-ลงที่โตเกียว 7 คืน ลดทันที 3,000 บาทเมื่อจองภายใน 15 ม.ค.19  
รหัสสินค้า: PCT081
เมือง : โตเกียว - โตเกียว
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   08/06/2019  ถึง  17/06/2019   Costa neoRomantica
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านในคลาสสิค) 43,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านในพรีเมี่ยม) 45,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่างคลาสสิค) 48,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่างพรีเมี่ยม) 50,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงคลาสสิค) 55,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงพรีเมี่ยม) 58,900    THB
ท่านที่ 3-4 (ผู้ใหญ่) ทุก categories 38,900    THB
เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน (all type) 27,900    THB
วันที่เดินทาง   15/06/2019  ถึง  24/06/2019 Costa neoRomantica
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านในคลาสสิค) 43,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านในพรีเมี่ยม) 45,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่างคลาสสิค) 48,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่างพรีเมี่ยม) 50,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงคลาสสิค) 55,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงพรีเมี่ยม) 58,900    THB
ท่านที่ 3-4 (ผู้ใหญ่) 38,900    THB
เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน (all type) 27,900    THB
 
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า ( Northbound) เส้นทางสวย เรือใหม่  
รหัสสินค้า: PPC039-2
เมือง : แวนคูเวอร์ - แองเคอเรจ
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   10/05/2019  ถึง  20/05/2019   Royal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 71,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 58,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 94,000    THB
ท่านที่ 3-4 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 65,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 105,000    THB
ท่านที่ 3-4 ( ห้องพักแบบมินิสูท) 74,000    THB
วันที่เดินทาง   07/06/2019  ถึง  17/06/2019 Royal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 77,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 63,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 107,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 77,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 118,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 83,000    THB
วันที่เดินทาง   16/08/2019  ถึง  26/08/2019 Royal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 68,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 108,500    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 79,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 123,500    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักแบบมินิสูท) 86,000    THB

ค่าบริการ   

- ห้องพักบนเรือ  พัก2 ท่าน ต่อ 1ห้อง 7คืน 

- ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - แวนคูเวอร์// แองคอเรจ- กรุงเทพ สายการบิน อีวีเอแอร์ และอลาสก้าแอร์ไลน์ 

- โรงแรมที่พัก1คืน พัก 2ท่านต่อ1ห้อง (ไม่รวมอาหารเช้า)

- รถรับจากสนามบิน - ท่าเรือแวนคูเวอร์ // ท่าเรือ Whittier -สนามบินแอนคอเรจ  เฉพาะวันขึ้นและลงเรือเท่านั้น

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) รวม Glacier Bay ราคาถูกสุดๆๆๆ  
รหัสสินค้า: PPC039-2.1
เมือง : แวนคูเวอร์ - แวนคูเวอร์
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   30/04/2019  ถึง  10/05/2019   Island Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 82,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 91,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 104,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 111,500    THB
วันที่เดินทาง   06/05/2019  ถึง  15/05/2019 Island Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 91,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 98,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 110,500    THB
วันที่เดินทาง   07/05/2019  ถึง  17/05/2019 Island Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 75,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 87,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 98,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 108,000    THB

ค่าบริการรวม   

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) / 

- ที่พักก่อนลงเรือ 1คืนที่ Vancouver Airport (พัก 2ท่านต่อ 1ห้อง Room only )  

- รถรับสนามบิน- ท่าเรือ-สนามบิน เฉพาะวันที่ ขึ้นหรือลงเรือเท๋านั้น 

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

**Sailing  :  30Apr  -10May2019       Island Princess **

**             :  06May- 15May2019       Golden Princes **

**             :   07May-17May2019       Coral  Princess **     


7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส Super Splash SALE คุ้มค่า คุ้มราคา ล่องเรือเมดิเตอร์เรเนียน กรีซ อิตาลี่ โครเอเชีย มอนเตรเนโก  
รหัสสินค้า: PNL009
เมือง : เวนิส - เวนิส
เส้นทาง : ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   10/08/2019  ถึง  19/08/2019   Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 78,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 83,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 112,000    THB
วันที่เดินทาง   17/08/2019  ถึง  26/08/2019 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 76,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 103,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 116,000    THB
วันที่เดินทาง   24/08/2019  ถึง  02/09/2019 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 82,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 98,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 110,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 121,000    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ส (OS)
- ห้องพักบนเรือ  พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง  7 คืน
- ภาษีสนามบิน  /ทิปบนเรือ
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

Super Splash SALE  !! คุ้มค่า คุ้มราคา  ล่องเรือเมดิเตอร์เรเนียน กรีซ อิตาลี่ โครเอเชีย  มอนเตรเนโก


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle  
รหัสสินค้า: PPC039
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   24/05/2019  ถึง  02/06/2019   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 116,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 131,000    THB
วันที่เดินทาง   31/05/2019  ถึง  09/06/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 85,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 123,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 139,500    THB
วันที่เดินทาง   07/06/2019  ถึง  16/06/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 92,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 127,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 150,500    THB
วันที่เดินทาง   02/08/2019  ถึง  12/08/2019 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 91,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 130,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 148,000    THB

 

ค่าบริการรวม       

- ห้องพักบนเรือ พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน Korean Air (KE) และ อีวีเอ แอร์ (BR)

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ล่องเรือสำราญ เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน FREE AT SEA Promotion !!  
รหัสสินค้า: PNL002
เมือง : โรม - โรม
เส้นทาง : ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
วันที่เดินทาง   04/05/2019  ถึง  13/05/2019   Norwegian Epic
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 86,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 115,500    THB
วันที่เดินทาง   21/05/2019  ถึง  30/05/2019 Norwegian Epic
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 93,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 103,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 112,500    THB
วันที่เดินทาง   28/05/2019  ถึง  06/06/2019 Norwegian Epic
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 102,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 107,500    THB

 

ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน Qatar Airways( QR)
- ห้องพักบนเรือ  (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน  / ทิปบนเรือ 
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
 

Norwegian's FREE  AT SEA Promotion

 

SPIECIAL:  FREE AT SEA PROMOTION   tiLL 15Jan19   ** First Come First Serve    Select  1 Option
 
Inside  Cabin Offer     -  1. Dinning Package (2pax)   2. Internet Package 250Mins per cabin   3.Beverage Package ** Guest need to pay service charge USD138 per person
                               -  4. Shore Excursions  Credit USD50 off   
 
Balcony /Mini Suite Cabin Offer   
                               - 1. Dinning Package  /Beverage Package  ** Guest  need to pay service charge USD138 per person / Internet Package 250Mins per cabin 
                               - 2. Shore Excursion Credit  USD50  /Internet Package 250minutes per cabin / Dinning Package 
                               - 3. Shore Excursion Credit  USD50 / Internet Package 250minutes per cabin 
                               - 4. Beverage package ** guest need to pay service charge USD138 per person /Dining Package/Shore Excursion Credit USD50
 

ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด  
รหัสสินค้า: PPC001
เมือง : ซิดนีย์ - ซิดนีย์
เส้นทาง : ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   29/09/2019  ถึง  14/10/2019   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 87,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 63,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 97,500    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 68,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 129,000    THB
ท่านที่ 3-4 ( ห้องพักแบบมินิสูท) 82,500    THB
วันที่เดินทาง   31/10/2019  ถึง  15/11/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 88,500    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักด้านใน) 63,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 95,000    THB
ท่านที่ 3-4 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 65,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 127,000    THB
ท่านที่ 3-4 ( ห้องพักแบบมินิสูท) 80,500    THB
วันที่เดินทาง   13/11/2019  ถึง  28/11/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 88,500    THB
ท่านที่ 3- 4 (ห้องพักด้านใน) 63,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 95,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 65,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 128,500    THB
ท่านที 3-4 (ห้องพักมินิสูท) 80,500    THB

 

ค่าบริการรวม  **  ...นิวซีแลนด์ เมืองในฝัน.............. เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด  

 

- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 13 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง BKK - SYDNEY - BKK สายการบิน Emirates  (EK) 

- รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน  (เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ

 

ค่าบริการไม่รวม 

- ทิปบนเรือ 

ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน อโลฮ่าฮาวาย ดินแดนสวรรค์ Aloha !!!  
รหัสสินค้า: PPC051
เมือง : ซานฟรานซิสโก - ซานฟรานซิสโก
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   21/04/2019  ถึง  08/05/2019   Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 96,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 112,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 135,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 168,500    THB
วันที่เดินทาง   03/11/2019  ถึง  20/11/2019 Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 105,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 128,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 151,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 177,500    THB
วันที่เดินทาง   18/11/2019  ถึง  05/12/2019 Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 102,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 124,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 146,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 173,500    THB
ค่าบริการรวม อโลฮ่าฮาวาย ดินแดนสวรรค์ Aloha !!!
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน EVA Air (BR)  และ Cathay Pacific Airways (CX) ตามระบุ 
- ห้องพักบนเรือ พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 15 คืน
- รถรับ-ส่งสนามบิน -ท่าเรือ เฉพาะวันที่ขึ้นหรือลงเรือเท่านั้น
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173