แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
15 Nights Hawaiian Islands BLACK FRIDAY HOT SALE !!!!!!!!!!!!!!!!!!แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน ท่องเที่ยวฮาวายรูปแบบใหม่ด้วยเรือสำราญ
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Cape Horn& Strait Of Magellanเที่ยวอเมริการใต้โดยเรือสำราญ ง่ายๆๆสบายๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี ปีละ 6เที่ยว เท่านั้น สวยสุดๆๆ เรือลำใหม่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน ขึ้นลงไต้หวัน / มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน ขึ้นลงไต้หวัน / มีเจ้าหน้าที่ดูแล Promotion : จองภายใน 15 ม.ค. 63 รับฟรี ค่าทิปบนเรือผู้ใหญ่ ท่านละ $46.50/ เด็กอายุ 12 –04 ปี $23.25
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ 13 คืน สุดคุ้ม คุ้มสุดๆๆ ปรับราคาลง!!!!!!!!! ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงาม
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า รวมอุทยานแห่งชาติ กลาเซียร์เบย์ ขึ้นลงแวนคูเวอร์) ราคาถูกสุดๆๆๆ ห้องจำนวนจำกัด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า ล่องเรือชม Glacier Bay เส้นทางยอดนิยมกับเรือ Princess Cruise
ล่องเรือสำราญเส้นทางสิงคโปร์มาเลย์เซีย จำนวนจำกัด!!!!!!!!!!!! กับเรือ Sapphire Princess
 
กรุ๊ปทัวร์
เที่ยวธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดใน Alaska GLACIER BAY NATIONAL PARK Round Trip From Seattle กรุ๊ปมีหัวหน้าทัวร์
 
แพ็คเกจล่องเรือ
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ญี่ปุ่น
อเมริกาใต้
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
เอเชีย
ฮาวาย
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ล่องเรือสำราญเส้นทางสิงคโปร์มาเลย์เซีย จำนวนจำกัด!!!!!!!!!!!! กับเรือ Sapphire Princess  
รหัสสินค้า: PPC029
เมือง : สิงคโปร์ - สิงคโปร์
เส้นทาง : เอเชีย
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
วันที่เดินทาง   18/01/2020  ถึง  21/01/2020   Sapphire Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 17,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 22,200    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 23,000    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG)

- ห้องพักบนเรือ  (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 3 คืน)

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- วีซ่า (ถ้ามี)

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

จำนวนจำกัด !!!!!!


ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน ขึ้นลงไต้หวัน / มีเจ้าหน้าที่ดูแล  
รหัสสินค้า: PCT006
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
วันที่เดินทาง   15/04/2020  ถึง  19/04/2020   Costa neoRomantica
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านในแบบคลาสสิค) 36,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่างแบบคลาสสิค) 37,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงแบบคลาสสิค) 41,900    THB
ท่านที่ 3-4 (ผู้ใหญ่ ทุก category) 32,000    THB
เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน 26,000    THB

 

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Taipei – BKK โดยสายการบิน
 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 3คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ 
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)  
 • รถรับส่งบริการระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน
 • ทัวร์ที่วันไป และ วันกลับ พร้อมอาหารกลางวัน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม

 • Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax]
 • ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปบนเรือผู้ใหญ่ ท่านละUSD 46.50/ เด็กอายุ 12 –04 ปี USD 23.25 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

ล่องเรือหรูเที่ยวไต้หวัน ญี่ปุ่น รวมทัวร์ไทเป 2  วัน ครบทุกไฮไลท์  Costa NeoRomantic 

 

แถมฟรี       =>  ทิปบนเรือ  3 คืน  USD46.50 

                 =>   ประกันการเดินทาง 

 

ราคาเกินคุ้ม  :    ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน 

                            ทัวร์ไทเป พร้อมอาหารกลางวัน 

                            หัวหน้าทัวร์ 

                            ตั๋วเครื่องบิน EVA AIR (BR) 

  


ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน ขึ้นลงไต้หวัน / มีเจ้าหน้าที่ดูแล Promotion : จองภายใน 15 ม.ค. 63 รับฟรี ค่าทิปบนเรือผู้ใหญ่ ท่านละ $46.50/ เด็กอายุ 12 –04 ปี $23.25  
รหัสสินค้า: PCT007
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
วันที่เดินทาง   18/04/2020  ถึง  22/04/2020   Costa neoRomantica
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านในแบบคลาสสิค) 36,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่างแบบคลาสสิค) 37,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงแบบคลาสสิค) 41,900    THB
ท่านที่ 3-4 (ผู้ใหญ่) 32,000    THB
เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน 26,000    THB

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ในเส้นทาง BKK – Taipei – BKK โดยสายการบิน
 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 3คืน (พักสองท่านต่อห้อง)  /  ภาษีท่าเรือ และ ค่าประกันบนเรือ 
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)  
 • รถรับส่งบริการระหว่างสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน
 • ทัวร์ที่วันไป และ วันกลับ พร้อมอาหารกลางวัน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม

 • Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax]
 • ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปบนเรือผู้ใหญ่ ท่านละUSD 46.50/ เด็กอายุ 12 –04 ปี USD 23.25 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

  ราคาห้องพักบนเรือ ต่อท่าน(บาท)

ประเภทห้องพักบนเรือ[Classic]

3rd & 4th (ผู้ใหญ่)

เด็กอายุต่ำ   กว่า 12ปี ***

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

Inside

ห้องด้านใน

Outside

ห้องมีหน้าต่าง

Balcony

ห้องมีระเบียง

18 – 22 เม.ย. 63

36,900

37,900

41,900

32,000

26,000

Promotion : จองภายใน 15 ม.ค. 63 รับฟรี ค่าทิปบนเรือผู้ใหญ่ ท่านละ $46.50/ เด็กอายุ 12 –04 ปี  $23.25  


15 Nights Hawaiian Islands BLACK FRIDAY HOT SALE !!!!!!!!!!!!!!!!!!แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน ท่องเที่ยวฮาวายรูปแบบใหม่ด้วยเรือสำราญ  
รหัสสินค้า: PPC051
เมือง : ซานฟรานซิสโก - ซานฟรานซิสโก
เส้นทาง : ฮาวาย
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   21/02/2020  ถึง  09/03/2020   Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 61,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 85,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 87,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 120,000    THB
วันที่เดินทาง   07/03/2020  ถึง  24/03/2020 Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 59,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 84,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 108,000    THB
วันที่เดินทาง   20/04/2020  ถึง  07/05/2020 Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 70,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 92,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 94,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 126,000    THB
 
 
ค่าบริการรวม อโลฮ่าฮาวาย ดินแดนสวรรค์ Aloha !!!
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน วีอีแอร์  
- ห้องพักบนเรือ พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 15 คืน
- รถรับ-ส่งสนามบิน -ท่าเรือ เฉพาะวันที่ขึ้นหรือลงเรือเท่านั้น
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ท่องเที่ยวฮาวายรูปแบบใหม่ด้วยเรือสำราญ 

 BLACK FRIDAY SALE TILL 11DEC2019 


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า ล่องเรือชม Glacier Bay เส้นทางยอดนิยมกับเรือ Princess Cruise  
รหัสสินค้า: PPC039
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   22/05/2020  ถึง  01/06/2020   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 72,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 92,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 100,000    THB
วันที่เดินทาง   12/06/2020  ถึง  22/06/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 79,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 89,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 108,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 115,000    THB
วันที่เดินทาง   19/06/2020  ถึง  29/06/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 82,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 94,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 114,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 124,000    THB
วันที่เดินทาง   10/07/2020  ถึง  20/07/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 89,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 106,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 120,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 140,000    THB
วันที่เดินทาง   17/07/2020  ถึง  27/07/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 89,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 106,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 120,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 140,000    THB
วันที่เดินทาง   24/07/2020  ถึง  03/08/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 85,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 99,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 111,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 117,000    THB
วันที่เดินทาง   21/08/2020  ถึง  31/08/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 81,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 103,000    THB
วันที่เดินทาง   28/08/2020  ถึง  07/09/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 81,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 103,000    THB
วันที่เดินทาง   04/09/2020  ถึง  14/09/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 72,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 92,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 100,000    THB
วันที่เดินทาง   11/09/2020  ถึง  21/09/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 72,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 92,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 100,000    THB

 

ค่าบริการรวม       

- ห้องพักบนเรือ พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน อีวีอีแอร์ (BR)  

- ที่พักก่อนลงเรือ 1 คืน ที่ Seattle Airport (Twin Sharing) 

- รถรับ สนามบิน -ท่าเรือ-สนามบิน (เฉพาะวันที่ ขึ้น -ลงเรือ เท่านั้น 

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เส้นทางยอดนิยมตลอดกาล  กับเรือ Ruby Princess 

 


 


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า รวมอุทยานแห่งชาติ กลาเซียร์เบย์ ขึ้นลงแวนคูเวอร์) ราคาถูกสุดๆๆๆ ห้องจำนวนจำกัด  
รหัสสินค้า: PPC039-2.1
เมือง : แวนคูเวอร์ - แวนคูเวอร์
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   12/05/2020  ถึง  21/05/2020   Coral Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 72,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 93,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 98,500    THB

ค่าบริการรวม   

- ห้องพักบนเรือ  (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน Cathay Pacific Airways (CX) รวมภาษน้ำมันและเชื้อเพลิง 

- ที่พักก่อนลงเรือ 1คืนที่ Vancouver Airport (พัก 2ท่านต่อ 1ห้อง )   

- รถรับสนามบิน- ท่าเรือ-สนามบิน เฉพาะวันที่ ขึ้นหรือลงเรือเท๋านั้น 

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ 13 คืน สุดคุ้ม คุ้มสุดๆๆ ปรับราคาลง!!!!!!!!! ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงาม  
รหัสสินค้า: PPC001-1
เมือง : ซิดนีย์ - ซิดนีย์
เส้นทาง : ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   10/02/2020  ถึง  24/02/2020   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 73,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 95,500    THB
วันที่เดินทาง   23/02/2020  ถึง  08/03/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 77,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 89,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 109,500    THB
วันที่เดินทาง   07/03/2020  ถึง  21/03/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 125,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักสวีท) 176,500    THB

 

ค่าบริการรวม 

- ห้องพักบนเรือแบบมีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 13 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง  สายการบิน Singapore AIrlines (SQ) 

- รถรับส่งสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน (เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น) 

- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ปรับราคาลง  13 คืน 

เวลาที่ดีในการไปเที่ยวนิวซีแลนด์  ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงาม


ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี ปีละ 6เที่ยว เท่านั้น สวยสุดๆๆ เรือลำใหม่ล่าสุด  
รหัสสินค้า: PPC033
เมือง : นิวยอร์ค - นิวยอร์ค
เส้นทาง : แคนาดา & นิว อิงแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   18/09/2020  ถึง  28/09/2020   Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 76,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 94,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 117,500    THB
วันที่เดินทาง   25/09/2020  ถึง  05/10/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 78,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 97,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 121,000    THB
วันที่เดินทาง   02/10/2020  ถึง  12/10/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 78,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 97,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 121,000    THB
วันที่เดินทาง   09/10/2020  ถึง  19/10/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 78,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 97,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 121,000    THB
วันที่เดินทาง   16/10/2020  ถึง  26/10/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 94,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 118,000    THB
วันที่เดินทาง   23/10/2020  ถึง  02/11/2020 Sky Princess
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 94,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 118,000    THB
ค่าบริการรวม
- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน QATAR (QR)
- รถรับ สนามบิน- ท่าเรือ-สนามบิน (เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ New England  ปีละ 6เที่ยว เท่านั้น  สวยสุดๆๆ 

เรือลำใหม่ล่าสุด  SKY PRINCESS 


ล่องเรือสำราญ เส้นทาง Cape Horn& Strait Of Magellanเที่ยวอเมริการใต้โดยเรือสำราญ ง่ายๆๆสบายๆๆ  
รหัสสินค้า: PPC034-4
เมือง : ซานเทียโก - บัวโนสไอเรส
เส้นทาง : อเมริกาใต้
จำนวนวันเดินทาง : 17 วัน
วันที่เดินทาง   02/02/2020  ถึง  18/02/2020   Island Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 166,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 174,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 211,500    THB

ราคารวม +

- Included : 

- 13 Night Cruise Cabin  (Twin Sharing) with port charge & tax

- Air ticekt economy class BKK - BUENOS AIRES // SANTIAGO -BKK Via KLM & Air France  with fuel surcharge

-  Transfer from Airport -PORT - Airport ( on embarkation and disembarkation date)  

เที่ยวอเมริการใต้โดยเรือสำราญ ง่ายๆๆสบายๆๆ


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173