แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส
แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน
แม๊กซิโก
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 5คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 7คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวันเที่ยวสนุกช้อปเพลิน สุดคุ้ม
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ เรือใหม่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐโดมินิกัน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย
 
กรุ๊ปทัวร์
เร็วๆนี้
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ญี่ปุ่น
ทะเลแคริบเบียน
เม็กซิโก
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรปเหนือ
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวันเที่ยวสนุกช้อปเพลิน สุดคุ้ม  
รหัสสินค้า: PPC080-5
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
วันที่เดินทาง   14/07/2018  ถึง  29/08/2018   Sun Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 39,500    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 49,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 43,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักแบบมีระเบียง) 58,000    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

- ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 3 คืน) 

- โรงแรม 1 คืนก่อนลงเรือ พร้อมอาหารเช้า

- ทัวร์ก่อนลงเรือที่ไต้หวัน (ครึ่งวัน)

-  รถรับส่ง / สนามบินไปโรงแรม, โรงแรมไปท่าเรือ, ท่าเรือไปสนามบิน

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

ทิปบนเรือ 40.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อท่าน

- วีซ่า

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 5คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป  
รหัสสินค้า: PPC080
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
วันที่เดินทาง   06/07/2018  ถึง  12/07/2018   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 50,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 54,300    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 5 คืน) 

- โรงแรม 1 คืนก่อนลงเรือพร้อมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)

- ทัวร์ก่อนลงเรือที่ไต้หวัน

- ทัวร์หลิงจากลงเรือที่ไต้หวัน

- รถรับส่ง / สนามบินไปโรงแรม, โรงแรมไปท่าเรือ, ท่าเรือไปสนามบิน

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

ทิปบนเรือ 67.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อท่าน

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 7คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป  
รหัสสินค้า: PPC080-4
เมือง : Taipei - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   22/06/2018  ถึง  30/06/2018   Sapphire Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 58,800    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 62,300    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง 7 คืน) 

- โรงแรม 1 คืนก่อนลงเรือพร้อมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)

- ทัวร์ก่อนลงเรือที่ไต้หวัน

- ทัวร์หลิงจากลงเรือที่ไต้หวัน

- รถรับส่ง / สนามบินไปโรงแรม, โรงแรมไปท่าเรือ, ท่าเรือไปสนามบิน

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ทิปบนเรือ 94.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อท่าน

- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%แม๊กซิโก  
รหัสสินค้า: PPC049
เมือง : ลอสแองเจลิส - ลอสแองเจลิส
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   26/10/2018  ถึง  05/11/2018   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 56,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 65,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 73,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 77,500    THB
วันที่เดินทาง   16/11/2018  ถึง  26/11/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 64,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 77,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 103,500    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน เอวาแอร์ (BR)
- ห้องพักบนเรือแบบมีระเบียง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐโดมินิกัน  
รหัสสินค้า: PPC050
เมือง : ฟอร์ด ลอเดอร์เดล - ฟอร์ด ลอเดอร์เดล
เส้นทาง : ทะเลแคริบเบียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   22/06/2018  ถึง  02/07/2018   Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 88,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 105,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 122,000    THB
วันที่เดินทาง   06/07/2018  ถึง  16/07/2018 Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 92,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 109,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 126,000    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน อีวีเอแอร์ (BR)

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง รวม 7 คืน)

- ภาษีสนามบิน

- ทิปบนเรือ

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าวีซ่า

- รถรับ - ส่ง

- ทัวร์บนฝั่งในขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส  
รหัสสินค้า: PNL009
เมือง : เวนิส - เวนิส
เส้นทาง : ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   04/08/2018  ถึง  13/08/2018   Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 73,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 85,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 98,500    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
วันที่เดินทาง   11/08/2018  ถึง  20/08/2018 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 77,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 84,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 106,600    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
วันที่เดินทาง   18/08/2018  ถึง  27/08/2018 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 103,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน ลุฟต์ฮันซา แอร์ไลน์ส (LH)
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ เรือใหม่ล่าสุด  
รหัสสินค้า: PPC001
เมือง : ซิดนีย์ - ซิดนีย์
เส้นทาง : ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   26/09/2018  ถึง  11/10/2018   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 87,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง)     THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 116,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 123,500    THB
วันที่เดินทาง   04/11/2018  ถึง  19/11/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 92,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 110,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 120,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 121,500    THB
วันที่เดินทาง   29/12/2018  ถึง  13/01/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 90,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 108,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 118,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 138,500    THB
วันที่เดินทาง   11/01/2019  ถึง  26/01/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 95,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 111,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 122,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 126,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 13 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง BKK - SYDNEY - BKK สายการบิน Emirates Airlines (EK) และ Qantas QF)

- รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 

ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน  
รหัสสินค้า: PPC051
เมือง : ซานฟรานซิสโก - ซานฟรานซิสโก
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   23/10/2018  ถึง  10/11/2018   Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 114,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 158,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 185,000    THB
วันที่เดินทาง   17/11/2018  ถึง  05/12/2018 Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 114,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 137,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 168,000    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน EVA Air (BR)  
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 15 คืน)
- โรงแรมที่พัก 1คืนก่อนลงเรือ (sailing 13Apr)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย  
รหัสสินค้า: PPC014
เมือง : โคเปนเฮเกน - โคเปนเฮเกน
เส้นทาง : ยุโรปเหนือ
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   11/06/2018  ถึง  24/06/2018   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 109,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 125,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 131,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 149,500    THB
วันที่เดินทาง   22/06/2018  ถึง  05/07/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 109,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 124,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์)     THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 143,000    THB
วันที่เดินทาง   03/07/2018  ถึง  16/07/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 109,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 124,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์ )     THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 143,000    THB
วันที่เดินทาง   14/07/2018  ถึง  27/07/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 108,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 124,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 126,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 148,500    THB
วันที่เดินทาง   05/08/2018  ถึง  18/08/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 105,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 125,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 139,500    THB
วันที่เดินทาง   16/08/2018  ถึง  29/08/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 105,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 125,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 139,500    THB
วันที่เดินทาง   27/08/2018  ถึง  09/09/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 105,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 125,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 139,500    THB

ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG)
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 11 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173