แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
แม๊กซิโก
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..ห้องจำนวนจำกัด เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสเปน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอเมริกาใต้ & แหลมฮอร์น เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง
 
กรุ๊ปทัวร์
เร็วๆนี้
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ทะเลแคริบเบียน
เม็กซิโก
ยุโรปเหนือ
สเปน
อเมริกาใต้
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
แม๊กซิโก  
รหัสสินค้า: PPC049
เมือง : ลอสแองเจลิส - ลอสแองเจลิส
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   07/12/2018  ถึง  17/12/2018   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 58,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 62,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 70,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 81,000    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน เอวาแอร์ (BR) และคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) ตามระบุ
- ห้องพักบนเรือแบบมีระเบียง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน  
รหัสสินค้า: PPC050
เมือง : ฟอร์ด ลอเดอร์เดล - ฟอร์ด ลอเดอร์เดล
เส้นทาง : ทะเลแคริบเบียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   02/02/2019  ถึง  12/02/2019   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 94,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 97,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 125,500    THB
วันที่เดินทาง   30/03/2019  ถึง  09/04/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 99,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 115,500    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน EMIRATES (EK)

- ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง รวม 7 คืน)  / รถรับสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าวีซ่า  /ทิปบนเรือ

- ทัวร์บนฝั่งในขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์เมืองในฝัน ..ห้องจำนวนจำกัด เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด  
รหัสสินค้า: PPC001
เมือง : ซิดนีย์ - ซิดนีย์
เส้นทาง : ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   11/01/2019  ถึง  26/01/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 104,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 127,500    THB

 

ค่าบริการรวม  **  ...นิวซีแลนด์ เมืองในฝัน..............ห้องจำนวนจำกัด เรือใหม่ลำใหญ่ล่าสุด 

 

- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 13 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง BKK - SYDNEY - BKK สายการบิน Emirates  (EK) 

- รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน  (เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ

 

ค่าบริการไม่รวม 

- ทิปบนเรือ 

ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย  
รหัสสินค้า: PPC014
เมือง : โคเปนเฮเกน - โคเปนเฮเกน
เส้นทาง : ยุโรปเหนือ
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   28/04/2019  ถึง  11/05/2019   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 113,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 140,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 156,000    THB
วันที่เดินทาง   09/05/2019  ถึง  22/05/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 111,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 135,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 152,000    THB
วันที่เดินทาง   20/05/2019  ถึง  02/06/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 111,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 135,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 152,000    THB
วันที่เดินทาง   31/05/2019  ถึง  13/06/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 111,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 135,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 152,000    THB
วันที่เดินทาง   11/06/2019  ถึง  24/06/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 112,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 140,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 157,500    THB

ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG)
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 11 คืน) 
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
- รถรับสนามบิน-ท่าเรือ -สนามบิน  เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า   
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอเมริกาใต้ & แหลมฮอร์น เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง  
รหัสสินค้า: PPC034
เมือง : บัวโนสไอเรส - ซานเทียโก
เส้นทาง : อเมริกาใต้
จำนวนวันเดินทาง : 18 วัน
วันที่เดินทาง   02/01/2019  ถึง  19/01/2019   Star Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 153,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 187,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 198,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบ Mini-Suite) 252,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักแบบ inside/outside) 117,000    THB
วันที่เดินทาง   30/01/2019  ถึง  16/02/2019 Star Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 216,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 262,000    THB
 
ค่าบริการรวม เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง 
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์(KL) และแอร์ฟร๊านซ์ (AF)
- ห้องพักบนเรือพัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 14 คืน
- รถรับส่ง จากสนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญ เส้นทางสเปน  
รหัสสินค้า: POC001
เมือง : บาร์เซโลน่า - บาร์เซโลน่า
เส้นทาง : สเปน
จำนวนวันเดินทาง : 12 วัน
วันที่เดินทาง   05/06/2019  ถึง  17/06/2019   Riviera
ท่านที่ 1 - 2 ห้องพักแบบมีระเบียง 190,500    THB
ท่านที่1-2 Concierge Level 200,500    THB
ท่านที่ 1-2 Penthouse Suite 255,000    THB

ค่าบริการรวม

  • ห้องพักบนเรือ  พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 10คืน
  • ตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นนักเดินทางสายการบินLufthansa German Airlines (LH)

& Swiss International Air Lines (LX)   /

  • ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง /  ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

  • ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า   
  • ทิปบนเรือ USD16  ต่อท่าน/ต่อวัน สำหรับ Inside/Deluxe Ocean View / Veranda / Concierge    
  • ทิปบนเรือ USD23 /ต่อท่าน/ต่อวัน สำหรับ Penhouse / Oceania / Vista&Owner Suites  
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มฯลฯ
  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ

    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173