แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส
แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน
แม๊กซิโก
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ เรือใหม่ล่าสุด
ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย จำนวนจำกัด
ล่องเรือสำราญเส้นทาง Cuba ขึ้นลง Miami
ล่องเรือสำราญเส้นทาง โอซาก้า-นาโกยา-โอกินาวา คนที่2 ลด50%
 
กรุ๊ปทัวร์
เร็วๆนี้
 
แพ็คเกจล่องเรือ
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ญี่ปุ่น
ทะเลแคริบเบียน
ทะเลแคริบเบียนเหนือ
เม็กซิโก
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรปเหนือ
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
แม๊กซิโก  
รหัสสินค้า: PPC049
เมือง : ลอสแองเจลิส - ลอสแองเจลิส
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   26/10/2018  ถึง  05/11/2018   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 58,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 67,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 74,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 91,500    THB
วันที่เดินทาง   16/11/2018  ถึง  26/11/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 64,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 77,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 99,900    THB
วันที่เดินทาง   23/11/2018  ถึง  03/12/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 54,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 58,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 71,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 86,500    THB
วันที่เดินทาง   30/11/2018  ถึง  10/12/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 64,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 69,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 75,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 84,500    THB
วันที่เดินทาง   07/12/2018  ถึง  17/12/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 58,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 62,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 70,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 81,000    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน เอวาแอร์ (BR) และคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) ตามระบุ
- ห้องพักบนเรือแบบมีระเบียง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญเส้นทาง โอซาก้า-นาโกยา-โอกินาวา คนที่2 ลด50%  
รหัสสินค้า: PGSA001
เมือง : โตเกียว - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
วันที่เดินทาง   04/11/2018  ถึง  10/11/2018   Diamond Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 58,000    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง) 83,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 77,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 93,000    THB

อัตราค่าบริการรวม  คนที่2ลด 50%    **  ท่านที่ 2ลด 50%   สำหรับ Inside & Balcony **  จองก่อน 19 ก.ค.61 ** 

-  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย 

-  ห้องพักบนเรือ 5 คืน 

-  อาหารทุกมื้อบนเรือ ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ  

-  รถรับส่งสนามบิน -ท่าเรือ-สนามบิน 

-  ประกันการเดินทาง

-  ภาษีสนามบิน/ ภาษีท่าเรือ


7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส  
รหัสสินค้า: PNL009
เมือง : เวนิส - เวนิส
เส้นทาง : ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   04/08/2018  ถึง  13/08/2018   Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 73,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 85,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 98,500    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
วันที่เดินทาง   11/08/2018  ถึง  20/08/2018 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 77,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 84,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 106,600    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
วันที่เดินทาง   18/08/2018  ถึง  27/08/2018 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 103,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน ลุฟต์ฮันซา แอร์ไลน์ส (LH)
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์  
รหัสสินค้า: PPC033
เมือง : นิวยอร์ค - นิวยอร์ค
เส้นทาง : แคนาดา & นิว อิงแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   21/09/2018  ถึง  01/10/2018   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 105,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 109,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 133,000    THB
วันที่เดินทาง   28/09/2018  ถึง  08/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 77,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 98,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 103,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 126,000    THB
วันที่เดินทาง   05/10/2018  ถึง  15/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 81,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 106,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 130,500    THB
วันที่เดินทาง   12/10/2018  ถึง  21/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 81,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 107,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 127,500    THB
วันที่เดินทาง   19/10/2018  ถึง  28/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 81,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 107,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 127,500    THB
ค่าบริการรวม
- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน เอมิเรตส์( EK) &  สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
- รถรับ สนามบิน- ท่าเรือ-สนามบิน (เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน  
รหัสสินค้า: PPC050
เมือง : ฟอร์ด ลอเดอร์เดล - ฟอร์ด ลอเดอร์เดล
เส้นทาง : ทะเลแคริบเบียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   24/11/2018  ถึง  04/12/2018   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 87,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 95,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 99,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 107,000    THB
วันที่เดินทาง   08/12/2018  ถึง  18/12/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 86,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 91,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 93,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 108,500    THB
วันที่เดินทาง   22/12/2018  ถึง  01/01/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 99,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 120,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 124,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 143,000    THB
วันที่เดินทาง   02/02/2019  ถึง  12/02/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 94,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 97,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 125,500    THB
วันที่เดินทาง   30/03/2019  ถึง  09/04/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 99,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 102,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 115,500    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน EMIRATES (EK)

- ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง รวม 7 คืน)  / รถรับสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าวีซ่า  /ทิปบนเรือ

- ทัวร์บนฝั่งในขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์ เรือใหม่ล่าสุด  
รหัสสินค้า: PPC001
เมือง : ซิดนีย์ - ซิดนีย์
เส้นทาง : ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   04/11/2018  ถึง  19/11/2018   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 89,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 115,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 125,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 130,500    THB
วันที่เดินทาง   29/12/2018  ถึง  13/01/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 99,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 125,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 135,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 142,000    THB
วันที่เดินทาง   11/01/2019  ถึง  26/01/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 104,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 131,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe) 139,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 144,000    THB
วันที่เดินทาง   12/03/2019  ถึง  27/03/2019 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 95,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงDeluxe) 131,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 136,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 13 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง BKK - SYDNEY - BKK สายการบิน Emirates Airlines (EK) และ Qantas QF)

- รถรับส่ง สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 

ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ล่องเรือสำราญเส้นทาง Cuba ขึ้นลง Miami  
รหัสสินค้า: PMM100
เมือง : ไมอามี - ไมอามี
เส้นทาง : ทะเลแคริบเบียนเหนือ
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   18/11/2018  ถึง  28/11/2018   Empress of the Seas
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 91,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 93,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 132,000    THB
วันที่เดินทาง   17/02/2019  ถึง  27/02/2019 Empress of the Seas
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 93,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 98,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 139,500    THB

อัตราค่าบริการรวม 

- ห้องพักบนเรือ 7คืน (พัก2ท่าน/1 ห้อง)

- ตั๋วเคริองบินชั้นนักเดินทาง กรุงเทพ - ไมอามี่-กรุงเทพ  สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก  (CX) 

- ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน 

-  ทิปบนเรือ7คืน 


แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน  
รหัสสินค้า: PPC051
เมือง : ซานฟรานซิสโก - ซานฟรานซิสโก
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   23/10/2018  ถึง  10/11/2018   Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 114,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 158,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 185,000    THB
วันที่เดินทาง   17/11/2018  ถึง  05/12/2018 Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 114,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 137,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 168,000    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน EVA Air (BR)  
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 15 คืน)
- โรงแรมที่พัก 1คืนก่อนลงเรือ (sailing 13Apr)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย จำนวนจำกัด  
รหัสสินค้า: PPC014
เมือง : โคเปนเฮเกน - โคเปนเฮเกน
เส้นทาง : ยุโรปเหนือ
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   16/08/2018  ถึง  29/08/2018   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 97,500    THB
วันที่เดินทาง   27/08/2018  ถึง  09/09/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 106,000    THB
วันที่เดินทาง   28/04/2019  ถึง  11/05/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 117,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 136,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 145,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 159,000    THB
วันที่เดินทาง   09/05/2019  ถึง  22/05/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 118,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 141,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 148,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 162,000    THB
วันที่เดินทาง   20/05/2019  ถึง  02/06/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 121,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 147,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 152,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 167,500    THB
วันที่เดินทาง   31/05/2019  ถึง  13/06/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 123,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 152,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง deluxe) 157,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 174,500    THB

ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG)
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 11 คืน) 
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
- รถรับสนามบิน-ท่าเรือ -สนามบิน  เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า   
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173