แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) ราคาถูกสุดๆๆๆ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle เส้นทางยอดนิยม
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแอนตาร์กติกา & แหลมฮอร์น เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง
ล่องเรือสำราญเส้นทาง ชิมิสึ-โกเบ-โอกินาวา เยือนเมืองสุดฮิต และภูเขาไปฟูจิ
ล่องเรือหรูฉลองวาเลนไทน์ รอบเกาะญี่ปุ่น & ไต้หวัน เที่ยวไทเป โกเบ โอกินาว่า ชมภูเขาไฟฟูจิ
 
กรุ๊ปทัวร์
เร็วๆนี้
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ญี่ปุ่น
ทะเลแคริบเบียน
อเมริกาใต้
อลาสก้า
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ล่องเรือสำราญเส้นทาง ชิมิสึ-โกเบ-โอกินาวา เยือนเมืองสุดฮิต และภูเขาไปฟูจิ  
รหัสสินค้า: PGSA001
เมือง : โตเกียว - Taipei
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
วันที่เดินทาง   19/02/2020  ถึง  25/02/2020   Diamond Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 49,900    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 71,900    THB
ท่านที่ 3 (ห้องพักด้านใน) 44,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 66,900    THB
ท่านที่ 3 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 49,900    THB

อัตราค่าบริการรวม  

-  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย 

-  ห้องพักบนเรือ 5 คืน 

-  อาหารทุกมื้อบนเรือ ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ  

-  รถรับส่งสนามบิน -ท่าเรือ-สนามบิน 

-  ประกันการเดินทาง

-  ภาษีสนามบิน/ ภาษีท่าเรือ


ล่องเรือหรูฉลองวาเลนไทน์ รอบเกาะญี่ปุ่น & ไต้หวัน เที่ยวไทเป โกเบ โอกินาว่า ชมภูเขาไฟฟูจิ  
รหัสสินค้า: PGSA003
เมือง : โตเกียว - โตเกียว
เส้นทาง : ญี่ปุ่น
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   11/02/2020  ถึง  20/02/2020   Diamond Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 55,800    THB
พักเดี่ยว (ห้องพักด้านใน) 75,800    THB
ท่านที่ 3 (ห้องพักด้านใน) 45,300    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 76,800    THB
ท่านที่ 3 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 55,800    THB

ค่าบริการรวม 

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทย รวมภาษีสนามบิน

- ห้องพักส่วนตัวบนเรือ/ คืน รวมภาษีท่าเรือ

- อาหารทุกมื้อบนเรือ ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ

- รถรับ-ส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน) 

- ประกันการเดินทาง 

สุดพิเศษ !!!

รับฟรี    ห้องพัก แบบไม่มีหน้าต่าง =>  ห้องอาหารพิเศษ SABATINI 'S

รับฟรี    ห้องพักแบบมีระเบียง        =>  Ultimate Balcony DInner for TWO 


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า Seattle เส้นทางยอดนิยม  
รหัสสินค้า: PPC039
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   08/05/2020  ถึง  18/05/2020   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 93,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 107,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 119,500    THB
วันที่เดินทาง   15/05/2020  ถึง  25/05/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 82,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 110,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 122,500    THB
วันที่เดินทาง   22/05/2020  ถึง  01/06/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 82,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 110,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 122,500    THB
วันที่เดินทาง   05/06/2020  ถึง  15/06/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 86,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 99,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 117,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 133,500    THB
วันที่เดินทาง   12/06/2020  ถึง  22/06/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 90,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 104,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 141,000    THB
วันที่เดินทาง   26/06/2020  ถึง  06/07/2020 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 90,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 104,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 141,000    THB

 

ค่าบริการรวม       

- ห้องพักบนเรือ พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน อีวีอีแอร์ (BR)  

- รถรับ สนามบิน -ท่าเรือ-สนามบิน (เฉพาะวันที่ ขึ้น -ลงเรือ เท่านั้น 

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เส้นทางยอดนิยม


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า (แวนคูเวอร์) ราคาถูกสุดๆๆๆ  
รหัสสินค้า: PPC039-2.1
เมือง : แวนคูเวอร์ - แวนคูเวอร์
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   12/05/2020  ถึง  22/05/2020   Coral Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 87,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 101,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 113,000    THB

ค่าบริการรวม   

- ห้องพักบนเรือ  (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน Eva Air (BR)  

- ที่พักก่อนลงเรือ 1คืนที่ Vancouver Airport (พัก 2ท่านต่อ 1ห้อง Room only )  

- รถรับสนามบิน- ท่าเรือ-สนามบิน เฉพาะวันที่ ขึ้นหรือลงเรือเท๋านั้น 

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน  
รหัสสินค้า: PPC050
เมือง : ฟอร์ด ลอเดอร์เดล - ฟอร์ด ลอเดอร์เดล
เส้นทาง : ทะเลแคริบเบียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   23/11/2019  ถึง  03/12/2019   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 97,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 107,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 120,000    THB
วันที่เดินทาง   07/12/2019  ถึง  17/12/2019 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 108,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 114,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 125,000    THB
วันที่เดินทาง   04/01/2020  ถึง  14/01/2020 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 99,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 112,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 129,000    THB
วันที่เดินทาง   18/01/2020  ถึง  28/01/2020 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 104,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 117,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 132,000    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน EMIRATES (EK)

- ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง รวม 7 คืน)   

- รถรับสนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น)

- ภาษีสนามบิน 

- ภาษีท่าเรือ

 

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าวีซ่า  /ทิปบนเรือ

- ทัวร์บนฝั่งในขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ล่องเรือสำราญ เส้นทางแอนตาร์กติกา & แหลมฮอร์น เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง  
รหัสสินค้า: PPC034
เมือง : บัวโนสไอเรส - ซานเทียโก
เส้นทาง : อเมริกาใต้
จำนวนวันเดินทาง : 20 วัน
วันที่เดินทาง   20/01/2020  ถึง  08/02/2020   Coral Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 241,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 285,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 296,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 365,500    THB
 
ค่าบริการรวม เที่ยวอเมริกาใต้ด้วยเรือสำราญ ไม่ยากอย่างที่คิด วีซ่าไม่ต้อง แสนสะดวกสบาย
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์(KL) และแอร์ฟร๊านซ์ (AF)
- ห้องพักบนเรือพัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 16 คืน
- รถรับส่ง จากสนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน เฉพาะวันที่ขึ้นและลงเรือเท่านั้น
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173