แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส
แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน
แม๊กซิโก
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์
ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐโดมินิกัน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอเมริกาใต้ & แหลมฮอร์น
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า
 
กรุ๊ปทัวร์
เร็วๆนี้
 
แพ็คเกจล่องเรือ
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ทะเลแคริบเบียน
เม็กซิโก
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรปเหนือ
อเมริกาใต้
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
แม๊กซิโก  
รหัสสินค้า: PPC049
เมือง : ลอสแองเจลิส - ลอสแองเจลิส
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   06/04/2018  ถึง  16/04/2018   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 65,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 73,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 90,000    THB
วันที่เดินทาง   26/10/2018  ถึง  05/11/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 56,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 65,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 73,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 77,500    THB
วันที่เดินทาง   16/11/2018  ถึง  26/11/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 64,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 77,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสูท) 103,500    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน เอวาแอร์ (BR)
- ห้องพักบนเรือแบบมีระเบียง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐโดมินิกัน  
รหัสสินค้า: PPC050
เมือง : ฟอร์ด ลอเดอร์เดล - ฟอร์ด ลอเดอร์เดล
เส้นทาง : ทะเลแคริบเบียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   25/05/2018  ถึง  04/06/2018   Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 71,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 80,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 91,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 109,000    THB
วันที่เดินทาง   08/06/2018  ถึง  18/06/2018 Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 112,500    THB
วันที่เดินทาง   22/06/2018  ถึง  02/07/2018 Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 88,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 105,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 122,000    THB
วันที่เดินทาง   06/07/2018  ถึง  16/07/2018 Caribbean Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 92,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 109,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 126,000    THB

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน อีวีเอแอร์ (BR)

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง รวม 7 คืน)

- ภาษีสนามบิน

- ทิปบนเรือ

- ภาษีท่าเรือ

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าวีซ่า

- รถรับ - ส่ง

- ทัวร์บนฝั่งในขณะเรือจอดเทียบท่า

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส  
รหัสสินค้า: PNL009
เมือง : เวนิส - เวนิส
เส้นทาง : ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
วันที่เดินทาง   04/08/2018  ถึง  13/08/2018   Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 73,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 85,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 98,500    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
วันที่เดินทาง   11/08/2018  ถึง  20/08/2018 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 77,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 84,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 106,600    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
วันที่เดินทาง   18/08/2018  ถึง  27/08/2018 Norwegian Star
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 74,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 83,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 103,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักทุกแบบ) 63,500    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน ลุฟต์ฮันซา แอร์ไลน์ส (LH)
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์  
รหัสสินค้า: PPC001-1
เมือง : ซิดนีย์ - ซิดนีย์
เส้นทาง : ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   03/01/2018  ถึง  18/01/2018   Golden Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 87,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 109,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท)     THB
วันที่เดินทาง   16/01/2018  ถึง  31/01/2018 Golden Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 83,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 104,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 117,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท)     THB
วันที่เดินทาง   03/03/2018  ถึง  18/03/2018 Golden Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 78,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 99,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท)     THB
วันที่เดินทาง   16/03/2018  ถึง  31/03/2018 Golden Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 78,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 99,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท)     THB
วันที่เดินทาง   29/03/2018  ถึง  13/04/2018 Golden Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 79,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 100,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท)     THB

 

ค่าบริการรวม

- ห้องพักบนเรือแบบมีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 13 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง  สายการบิน Emirates (EK) และ ThaiAirways (TG) 

- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า  
รหัสสินค้า: PPC039
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   27/04/2018  ถึง  07/05/2018   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 78,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 93,300    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 103,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 112,000    THB
วันที่เดินทาง   04/05/2018  ถึง  14/05/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 110,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 129,500    THB
วันที่เดินทาง   11/05/2018  ถึง  21/05/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 126,000    THB
วันที่เดินทาง   18/05/2018  ถึง  28/05/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 83,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 100,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 119,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 133,000    THB
วันที่เดินทาง   01/06/2018  ถึง  11/06/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 88,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 105,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 130,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 142,000    THB
วันที่เดินทาง   08/06/2018  ถึง  18/06/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 91,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 112,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 134,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 142,500    THB
วันที่เดินทาง   15/06/2018  ถึง  25/06/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 89,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 110,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 132,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 141,000    THB
วันที่เดินทาง   06/07/2018  ถึง  16/07/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 93,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 114,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 138,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 145,500    THB
วันที่เดินทาง   13/07/2018  ถึง  23/07/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 91,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 110,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 130,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 144,500    THB
วันที่เดินทาง   03/08/2018  ถึง  13/08/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 91,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 110,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 136,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 151,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์  
รหัสสินค้า: PPC033
เมือง : นิวยอร์ค - นิวยอร์ค
เส้นทาง : แคนาดา & นิว อิงแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน
วันที่เดินทาง   21/09/2018  ถึง  30/09/2018   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 87,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 117,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 137,000    THB
วันที่เดินทาง   28/09/2018  ถึง  07/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 86,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 111,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 115,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 132,000    THB
วันที่เดินทาง   05/10/2018  ถึง  14/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 86,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 111,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 115,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 132,000    THB
วันที่เดินทาง   10/10/2018  ถึง  22/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 84,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 109,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 113,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 130,000    THB
วันที่เดินทาง   19/10/2018  ถึง  28/10/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 83,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 107,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียงดีลักซ์) 111,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 128,000    THB
ค่าบริการรวม
- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์  
รหัสสินค้า: PPC001
เมือง : ซิดนีย์ - ซิดนีย์
เส้นทาง : ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   03/01/2018  ถึง  18/01/2018   Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 100,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 119,000    THB
วันที่เดินทาง   16/01/2018  ถึง  31/01/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 102,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 122,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 135,000    THB
วันที่เดินทาง   03/03/2018  ถึง  18/03/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 93,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 111,500    THB
วันที่เดินทาง   16/03/2018  ถึง  31/03/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 93,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 113,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 125,500    THB
วันที่เดินทาง   29/03/2018  ถึง  13/04/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 95,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 114,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 127,000    THB
วันที่เดินทาง   26/09/2018  ถึง  11/10/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 89,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 110,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 114,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 129,500    THB
วันที่เดินทาง   04/11/2018  ถึง  19/11/2018 Majestic Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 91,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 110,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 119,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 137,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ห้องพักบนเรือแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 13 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง BKK - SYDNEY - BKK สายการบิน Emirates Airlines (EK)

- ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน  
รหัสสินค้า: PPC051
เมือง : ซานฟรานซิสโก - ซานฟรานซิสโก
เส้นทาง : เม็กซิโก
จำนวนวันเดินทาง : 16 วัน
วันที่เดินทาง   13/04/2018  ถึง  01/05/2018   Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 111,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)     THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 181,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 201,000    THB
วันที่เดินทาง   23/10/2018  ถึง  10/11/2018 Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 114,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 158,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 185,000    THB
วันที่เดินทาง   17/11/2018  ถึง  05/12/2018 Grand Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 114,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 137,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 168,000    THB
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบิน EVA Air (BR)  
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 15 คืน)
- โรงแรมที่พัก 1คืนก่อนลงเรือ
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย  
รหัสสินค้า: PPC014
เมือง : โคเปนเฮเกน - โคเปนเฮเกน
เส้นทาง : ยุโรปเหนือ
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   09/05/2018  ถึง  22/05/2018   Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน)     THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 117,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์)     THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 136,500    THB
วันที่เดินทาง   31/05/2018  ถึง  13/06/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 107,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 122,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 129,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 140,500    THB
วันที่เดินทาง   11/06/2018  ถึง  24/06/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 109,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 125,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 131,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 149,500    THB
วันที่เดินทาง   22/06/2018  ถึง  05/07/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 109,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 124,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์)     THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 143,000    THB
วันที่เดินทาง   03/07/2018  ถึง  16/07/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 109,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 124,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์ )     THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 143,000    THB
วันที่เดินทาง   14/07/2018  ถึง  27/07/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 108,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 124,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 126,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 148,500    THB
วันที่เดินทาง   05/08/2018  ถึง  18/08/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 105,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 125,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมินิสวีท) 139,500    THB
วันที่เดินทาง   16/08/2018  ถึง  29/08/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 105,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 125,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 139,500    THB
วันที่เดินทาง   27/08/2018  ถึง  09/09/2018 Regal Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 105,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 121,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักมีระเบียงแบบดีลักซ์) 125,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 139,500    THB

ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินไทย (TG)
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 11 คืน)
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


ล่องเรือสำราญ เส้นทางอเมริกาใต้ & แหลมฮอร์น  
รหัสสินค้า: PPC030118
เมือง : บัวโนสไอเรส - ซานเทียโก
เส้นทาง : อเมริกาใต้
จำนวนวันเดินทาง : 18 วัน
วันที่เดินทาง   02/01/2018  ถึง  19/01/2018   Emerald Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 151,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง/บดบังวิว) 163,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 193,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบ Mini-Suite) 206,000    THB
ท่านที่ 3 - 4 (ห้องพักแบบ Mini-Suite) 112,000    THB
 
ค่าบริการรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักเดินทาง เคแอลเอ็ม โรยัลดัตช์ แอร์ไลน์(KL) และแอร์ฟร๊านซ์ (AF)
- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง / 14 คืน)
- รถรับส่ง จากสนามบิน - ท่าเรือ - สนามบิน
- ภาษีสนามบิน
- ภาษีท่าเรือ
 
ค่าบริการไม่รวม
- วีซ่า (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %


    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173