แพ็คเกจล่องเรือ กรุ๊ปทัวร์ Cruise Only
Hot Package Promotion
7 คืน ล่องเรือเที่ยวหมู่เกาะกรีก & เวนิส
แพ็คเกจล่องเรือเที่ยวฮาวาย 15 คืน
แม๊กซิโก
ล่องเรือสำราญ ไทเป & ญี่ปุ่น (ราคาพิเศษ)
ล่องเรือสำราญ เส้นทางแคนาดา & นิวอิงแลนด์
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 5คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน 7คืนบนเรือ+1คืนที่ไทเป
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน สงกรานต์เรือใหม่ล่าสุด Majestic Princess
ล่องเรือสำราญ เส้นทางญี่ปุ่น ไต้หวัน สุดคุ้ม
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์
ล่องเรือสำราญ เส้นทางนิวซีแลนด์
ล่องเรือสำราญ เส้นทางฟลอริดา บาฮามาส หมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐโดมินิกัน
ล่องเรือสำราญ เส้นทางสแกนดิเนเวีย
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า
 
กรุ๊ปทัวร์
เร็วๆนี้
 
แพ็คเกจล่องเรือ
แคนาดา & นิว อิงแลนด์
ญี่ปุ่น
ทะเลแคริบเบียน
เม็กซิโก
ยุโรป เมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรปเหนือ
อลาสก้า
ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์
 
 
 
แพ็คเกจล่องเรือ
ล่องเรือสำราญ เส้นทางอลาสก้า  
รหัสสินค้า: PPC039
เมือง : ซีแอตเติล - ซีแอตเติล
เส้นทาง : อลาสก้า
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน
วันที่เดินทาง   27/04/2018  ถึง  07/05/2018   Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 78,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 93,300    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 103,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 112,000    THB
วันที่เดินทาง   04/05/2018  ถึง  14/05/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 110,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 129,500    THB
วันที่เดินทาง   11/05/2018  ถึง  21/05/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 80,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 96,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 113,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 126,000    THB
วันที่เดินทาง   18/05/2018  ถึง  28/05/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 83,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 100,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 119,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 133,000    THB
วันที่เดินทาง   01/06/2018  ถึง  11/06/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 88,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 105,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 130,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 142,000    THB
วันที่เดินทาง   08/06/2018  ถึง  18/06/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 91,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 112,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 134,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 142,500    THB
วันที่เดินทาง   15/06/2018  ถึง  25/06/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 89,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 110,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 132,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 141,000    THB
วันที่เดินทาง   06/07/2018  ถึง  16/07/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 93,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 114,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 138,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 145,500    THB
วันที่เดินทาง   13/07/2018  ถึง  23/07/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 91,900    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 110,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 130,500    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 144,500    THB
วันที่เดินทาง   03/08/2018  ถึง  13/08/2018 Ruby Princess®
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักด้านใน) 91,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีหน้าต่าง) 110,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมีระเบียง) 136,000    THB
ท่านที่ 1 - 2 (ห้องพักแบบมินิสวีท) 151,000    THB

 

ค่าบริการรวม

- ห้องพักบนเรือแบบไม่มีหน้าต่าง (พัก 2 ท่านต่อห้อง รวม 7 คืน)
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักเดินทาง สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)

ภาษีสนามบิน

- ภาษีท่าเรือ
 

ค่าบริการไม่รวม
- ทิปบนเรือ 
- ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ (ถ้ามี)
- ทัวร์บนฝั่งขณะเรือจอดเทียบท่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%    
 
 
 
 
ออโรร่า ครูซ เซ็นเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: (+662) 635 2489-93 หมายเลขโทรสาร: (+662) 635 2487
อีเมล์ : contact@auroracruisecenter.com
ใบอนุญาตประกอบการเลขที่.11/173